Hệ thống được bảo mật vui lòng không copy

Kết quả thi cấp Chứng chỉ theo CEFR kì thi ngày 31.08, 14.09 và 15.09.2013

Nội dung bài viết
  • ​Kết quả thi cấp Chứng chỉ theo CEFR kì thi ngày 31.08, 14.09 và 15.09.2013

    • Đây là kết quả thi chứng chỉ B1 tại ĐH Hà Nội do nhiều đơn vị gửi đến dự  thi

  • Kết quả thi chứng chỉ B1 đại học Hà Nội
  • Kết quả thi chứng chỉ B1 tại đại học Hà Nội
  •  

 

PHƯƠNG PHÁP ÔN THI CHỨNG CHỈ VSTEP A2-B1-B2-C1

CHINH PHỤC KỲ THI VSTEP A2, B1, B2, C1 [FULL 4 KỸ NĂNG] ĐẦY ĐỦ, HIỆU QUẢ NHẤT

Bài viết cùng chủ đề