Hệ thống được bảo mật vui lòng không copy

Lớp luyện thi B1, B2 cấp tốc trong 10 buổi học

Chỉ trong 10 buổi học Bạn có thể nâng cao khả năng thi đạt chứng chỉ Vstep.

Đề thi tiếng Anh trình độ A2 khung châu Âu

Nội dung bài viết

Trong bài viết này, TiengAnhB1.com gửi tặng bạn đề thi tiếng Anh A2 khung châu Âu (tương ứng với trình độ KET) đồng thời cung cấp thang điểm thi tiếng Anh A2 và so sánh với đề thi tiếng Anh A2 của Bộ Giáo dục và Đạo tạo. Để biết thêm thông tin về các loại chứng chỉ tiếng Anh A2, bạn xem thêm trong link phía trước.

Mẫu đề thi tiếng Anh A2 châu Âu

Đề thi tiếng Anh trình độ A2 khung châu Âu do Cambridge English cấp chứng chỉ. Đề thi chia thành 03 bài thi: Đọc Viết, Nghe và Nói.

BÀI 1: ĐỌC - VIẾT (56 câu hỏi – 70 phút)         

Phần 1 (5 câu hỏi)

Nối 5 câu với thông báo đúng

Đề thi tiếng Anh A2 đọc phần 1

Phần 2 (5 câu hỏi)

Cho 05 câu trắc nghiệm từ vựng, ngữ pháp có liên quan đến một chủ đề hoặc một câu chuyện. Ví dụ, các câu có liên quan đến chủ đề đi sở thú.

Đề thi tiếng Anh A2 đọc phần 2 hướng dẫn

Đề thi tiếng Anh A2 đọc phần 2

Phần 3.1 (5 câu hỏi)

Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi hoặc câu nói sau.

Đề thi tiếng Anh A2 đọc phần 3

 

Phần 3.2 (5 câu hỏi)

Cho một đoạn hội thoại còn trống một số câu trả lời. Chọn 5 câu trả lời trong số 8 câu để điền vào chỗ trống.

Đề thi tiếng Anh A2 đọc phần 3.2

Phần 4 (7 câu hỏi)

Đọc hiểu và chọn đáp án Đúng/ Sai/ Không có thông tin ở hai dạng thông tin chính và thông tin chi tiết.

Đề thi tiếng Anh A2 đọc phần 4.1

Đề thi tiếng Anh A2 đọc phần 4.2

Part 5 (8 câu hỏi)

Đọc điền từ vào chỗ trống dựa vào 4 lựa chọn chọn cho sẵn. Chỗ trống cần điền kiểm tra ngữ pháp ở những mục như trợ động từ, động từ khuyết thiếu, đại từ, giới từ, liên từ…

Đề thi tiếng Anh A2 đọc phần 5.1

Đề thi tiếng Anh A2 đọc phần 5.2

Phần 6 (5 câu hỏi)

Tìm từ đúng dựa trên miêu tả/ định nghĩa và chữ cái đầu tiên

Đề thi tiếng Anh A2 đọc phần 6

Phần 7 (10 câu hỏi)

Điền từ vào chỗ trống để hoàn thành một lá thư ngắn. Chỗ trống cần điền kiểm tra cả từ vựng và ngữ pháp.

Đề thi tiếng Anh A2 đọc phần 7

Phần 8 (10 câu hỏi)

Đọc một thông báo hoặc quảng cáo… và điền từ vào một biểu mẫu.

Đề thi tiếng Anh A2 đọc phần 8.1

Đề thi tiếng Anh A2 đọc phần 8.2

Phần 9

Viết trả lời  lời nhắn

Đề thi tiếng Anh A2 đọc phần 9

BÀI 2: NGHE (30 phút bao gồm 8 phút chuyển câu trả lời)

Phần 1 (5 câu hỏi)

Nghe 5 đoạn hội thoại và chọn tranh đúng liên quan đến thời gian, giá cả, các ngày trong tuần, con số…

Đề thi tiếng Anh A2 nghe phần 1

Phần 2 (5 câu hỏi)

Nghe hội thoại và trả lời câu hỏi thông tin chính

Đề thi tiếng Anh A2 nghe phần 2

Phần 3 (5 câu hỏi)

Nghe đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi trắc nghiệm ABC

Đề thi tiếng Anh A2 nghe phần 3

Phần 4 (5 câu hỏi)

Nghe và điền từ vào chỗ trống

Đề thi tiếng Anh A2 nghe phần 4

Phần 5 (5 câu hỏi)

Nghe và điền từ vào chỗ trống

Đề thi tiếng Anh A2 nghe phần 5

BÀI 3: NÓI (8 - 10 phút)

02 thí sinh thi cùng một lúc. Có hai giám khảo coi thi nhưng chỉ một giám khảo hỏi thi.

Phần 1 (5 - 6 phút)

Giám khảo hỏi lần lượt từng thí sinh một số câu hỏi liên quan đến cuộc sống hàng ngày, những sự việc đã xảy ra hoặc dự định trong tương lai. Phần 1 liên quan đến trường học, nghề nghiệp, sở thích, quê quán.

Phần 2 (3 - 4 phút)

Hai thí sinh nói chuyện với nhau. Một thí sinh được đưa phiếu có chứa thông tin (ví dụ: về một bảo tang) và người còn lại có phiếu ghi một vài từ để đặt câu hỏi.

Đề thi tiếng Anh A2 Nói phần 2

Thang điểm đề thi tiếng Anh A2

Thí sinh được cấp chứng chỉ tiếng Anh A2 nếu được 120 – 139 điểm.

Từ 100 – 119: Đạt trình độ A1 châu Âu

Từ 120 – 132: Đạt trình độ A2 châu Âu (Đạt)

Từ 133 – 139: Đạt trình độ A2 châu Âu (Loại khá)

Từ 140 – 150: Thí sinh có thể được đánh giá trên 1 trình độ - tức Đạt B1 nếu đạt mức điểm này.

Đề thi tiếng Anh A2 châu Âu so với đề thi tiếng Anh A2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ở Việt Nam thì tiếng Anh A2 do các đơn vị được Bộ cấp phép đã được chấp nhận rồi. Nhìn chung, đề thi A2 tiếng Anh trong nước dễ hơn đề thi A2 châu Âu. Trung tâm Anh ngữ VIVIAN cung cấp miễn phí nhiều tài liệu luyện thi tiếng Anh A2 Online và tổ chức các lớp luyện thi tiếng  Anh A2 . 

PHƯƠNG PHÁP ÔN THI CHỨNG CHỈ VSTEP A2-B1-B2-C1

CHINH PHỤC KỲ THI VSTEP A2, B1, B2, C1 [FULL 4 KỸ NĂNG] ĐẦY ĐỦ, HIỆU QUẢ NHẤT