Hệ thống được bảo mật vui lòng không copy

Đề thi Viết luận chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1 Đại học Sư phạm Hà Nội

Nội dung bài viết

Dưới đây là một Đề thi Viết luận Đại học Sư phạm Hà Nội đã từng thi mà học viên kêu khó. Anh ngữ VIVIAN gửi các bạn hướng dẫn cách Viết luận đè thi Đại học Sư phạm Hà Nội như bên dưới nhé.

The subjects that children are taught in schools are decided by central authorities. Some people say that teachers, not politicians, should be responsible for this task. To what extent you agree or disagree with this opinion?

Các môn học ở trường nên được quyết định bởi Nhà nước. Một số người cho rằng, giáo viên không phải các chính trị gia nên làm điều này. Bạn đồng ý hay phản đối?

Cách trả lời:

1. Tôi đồng ý rằng các môn học nên được Nhà nước quyết định và nêu các lý do.

2. Tôi đồng ý rằng giáo viên nên quyết định các môn học ở trường và nêu các lý do.

3. Tôi đồng ý rằng Nhà nước nên quyết định các môn học tại Nhà trường và có tham khảo ý kiến giáo viên – người trực tiếp giảng dạy. 1 đoạn nêu lí do tại sao Nhà trường nên quyết định các môn học tại trường. 1 đoạn nêu lí do tại sao phải tham khảo ý kiến giáo viên.

Ví dụ:

Nhà trường nên quyết định các môn học tại trường:

- It is authorities’ role to ensure quality of schooling throughout the country.

Vai trò của nhà nước là đảm bảo chất lượng học tập trên toàn quốc.

- When governments make decisions, the standardization of education system can be guaranteed

Khi chính phủ quyết định thì có thể đảm bảo được chất lượng chung của hệ thống giáo dục.

- Politicians are more aware of the needs of the society and they can think more practically about the required qualifications of undergraduates.

­Nhà nước hiểu rõ hơn nhu cầu của xã hội và suy nghĩ thực tế hơn về các kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết cho người học.

Giáo viên nên được tham gia vào việc quyết định các môn học tại trường

- Teachers can choose subjects according to interests and abilities of their students and this can promote the process of learning.

Giáo viên có thể chọn lựa các môn học theo sở thích và khả năng của học sinh và điều đó sẽ thúc đẩy quá trình học tập ở học sinh.

- Teachers are able to provide students with more up to date knowledge and information.

Giáo viên có hteer cung cấp những kiến thức và thông tin cập nhật hơn cho học sinh.


Luyện thi chứng chỉ tiếng Anh A2, B1, B2 thi tại Đại học Sư phạm Hà Nội.


Cùng tham khảo lớp luyện thi chứng chỉ A2, B1, B2 tiếng Anh Đại học Sư phạm Hà Nội cam kết hỗ trợ tới khi thi đạt. 

PHƯƠNG PHÁP ÔN THI CHỨNG CHỈ VSTEP A2-B1-B2-C1

CHINH PHỤC KỲ THI VSTEP A2, B1, B2, C1 [FULL 4 KỸ NĂNG] ĐẦY ĐỦ, HIỆU QUẢ NHẤT

Bài viết cùng chủ đề