Hệ thống được bảo mật vui lòng không copy

Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ thạc sĩ của Bộ Giáo dục

Nội dung bài viết

Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ thạc sĩ của Bộ giáo dục từ năm 2021

Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ thạc sĩ của Bộ Giáo dục từ năm 2021 có gì mới so với thông tư đào tạo thạc sỹ quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ dành cho thạc sĩ năm 2014 của Bộ Giáo dục. Trong bài viết này, Vivian sẽ so sánh các quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ thạc sĩ để không bị bõ lỡ thông tin về điều kiện tốt nghiệp thạc sĩ theo quy chế đào tạo thạc sĩ mới nhất thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021.

Chuẩn đầu vào thạc sĩ là gì?

Theo quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ mới nhất thì chuẩn đầu vào thạc sĩ hay điều kiện dự tuyển thạc sĩ cần có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam (bằng B1 tiếng Anh) hoặc tương đương.
Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ tiếng Anh B1 theo quy chế đào tạo thạc sĩ
a) Bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp đại học trở lên mà các chương trình đào tạo chủ yếu bằng tiếng nước ngoài;
b) Bằng tốt nghiệp đại học trở lên do chính cơ sở đào tạo cấp trong vòng không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam;
c) Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển (phía dưới)

Xem thêm: Tài liệu ôn thi B1

Điều kiện tốt nghiệp thạc sĩ là gì?

Điều kiện để được xét công nhận tốt nghiệp:
a) Đã hoàn thành các học phần của chương trình đào tạo và bảo vệ luận văn, đề án đạt yêu cầu;
b) Có trình độ ngoại ngữ đạt yêu cầu theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo trước thời điếm xét tốt nghiệp; được minh chứng bằng một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (bằng B2 tiếng Anh) hoặc bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài, hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành khác mà chương trình được thực hiện hoàn toàn bằng ngôn ngữ nước ngoài;
c) Hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định của cơ sở đào tạo; không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian đang bị kỷ luật, đình chỉ học tập.

Xem thêm: Tài liệu ôn thi B2 Vstep

quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ thạc sĩ của Bộ Giáo dục

Những điểm mới trong quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ thạc sĩ của Bộ giáo dục từ năm 2021

1. Chuẩn đầu vào thạc sĩ phải có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 (chứng chỉ tiếng Anh B1)

Trước đây, Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT quy chế đào tạo thạc sĩ cũ không có quy định về các điều kiện về hạng tốt nghiệp hay chuẩn đầu vào thạc sĩ đối với môn ngoại ngữ. Tuy nhiên, quy chế đào tạo thạc sĩ mới nhất theo Thông tư 23/2021 thì người dự tuyển thạc sĩ sẽ buộc phải có chứng chỉ tiếng Anh B1 hoặc tương đương. 

2. Chuẩn đầu ra thạc sĩ phải có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam (bằng B2 tiếng Anh)

Như vậy, Bộ Giáo dục đã nâng chuẩn ngoại ngữ với thạc sĩ. Theo điểm b khoản 1 Điều 12 Quy chế ban hành kèm Thông tư 23, một trong những điều kiện để học viên được công nhận tốt nghiệp thạc sĩ là có trình độ ngoại ngữ đạt yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo trước thời điểm xét tốt nghiệp; được minh chứng bằng một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Trong khi đó, trước đây, theo Quy chế cũ ban hành kèm Thông tư 15/2014, chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ thạc sĩ chỉ cần bậc 3/6 theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc hay chứng chỉ tiếng Anh B1.

Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh tương đương bậc 3 và bậc 4 thạc sĩ

Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh tương đương bậc 3 và bậc 4 thạc sĩ
Văn bằng/ chứng chỉ Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 4
TOEFL iBT 30-45 46-93
TOEFL ITP 450-499  
IELTS 4.0 - 5.0 5.5 -6.5
Cambridge Assessment English Bl Preliminary/B1 Business Preliminary/ Linguaskill.
Thang điểm: 140-159
B2 First/B2 Business Vantage/ Linguaskill. Thang điểm: 160-179
TOEIC (4 kỹ năng) Nghe: 275-399
Đọc: 275-384
Nói: 120-159
Viết: 120-149
Nghe; 400-489
Đọc: 385-454
Nói: 160-179
Viết: 150-179

 

Luyện thi chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3, 4 ở đâu?

Trung tâm Anh ngữ Vivian chuyên luyện thi chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3, bậc 4 làm chuẩn đầu ra ngoại ngữ  thạc sĩ tại các trường với giảng viên tiếng Anh các trường Đại học. Khóa học cam kết hỗ trợ học viên tới khi thi đạt chứng chỉ tiếng Anh B1 và B2.

PHƯƠNG PHÁP ÔN THI CHỨNG CHỈ VSTEP A2-B1-B2-C1

CHINH PHỤC KỲ THI VSTEP A2, B1, B2, C1 [FULL 4 KỸ NĂNG] ĐẦY ĐỦ, HIỆU QUẢ NHẤT

Bài viết cùng chủ đề