Tips Viết Thư Yêu Cầu Tiếng Anh - Request Letter

Hãy đặc biệt lịch sự và tế nhị khi viết loại thư này, vì các yêu cầu thường là sự áp đặt đối với thời gian và / hoặc nguồn lực hoặc tài năng của người đọc. Hãy để người đọc cảm thấy thoải mái và giúp họ cảm thấy rằng việc trả lời sẽ không phải là gánh nặng. 

Tips viết thư yêu cầu tiếng Anh

- Be brief

- Hãy ngắn gọn

- Be confident and persuasive. Be assertive but not overbearing

- Tự tin và thật thuyết phục. Hãy quyết đoán nhưng đừng hống hách

- Be straightforward, and include as much detail as necessary to clearly convey your request.

- Hãy thẳng thắn và bao gồm cả việc nói chi tiết nhất có thể để truyền đạt yêu cầu của bạn một cách rõ ràng.

- Make only reasonable requests.

- Chỉ đưa ra những yêu cầu hợp lý.

- Express your willingness to reciprocate the kindness of favour.

- Bày tỏ sự sẵn lòng đáp lại sự ưu ái mà bạn nhận được từ người nhận thư yêu cầu của bạn!

- Invite the person to contact you if he or she has any question or concerns, and thank him or her for taking the time to consider your request.

- Gợi ý người nhận thư liên hệ lại với bạn nếu họ có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào. Đừng quên cảm ơn họ đã dành thời gian xem xét yêu cầu của bạn.

- Make it easy for the person to respond - tell him or her exactly what can be done to meet your request, and do everything within your power so that the request can be granted.

- Giúp người nhận thư dễ dàng phản hồi bằng cách cho họ biết chính xác những gì có thể làm để đáp ứng yêu cầu của bạn, bạn hãy làm mọi thứ trong khả năng của mình để yêu cầu có thể được chấp thuận.

 E.g if you are asking for a letter of recommendation, include your resume or a list of accomplishments and a stamped, addressed envelope…

Ví dụ: nếu bạn đang yêu cầu thư giới thiệu, hãy bao gồm sơ yếu lý lịch của bạn hoặc danh sách thành tích và một phong bì có dán tem, có địa chỉ…

Ví dự viết thư yêu cầu tiếng Anh

You are studying at a university in Scotland. Your certificate of registration has been stolen. Here is the form you fill in the police:

Lost Certificate of Registration Details:

Police reference number: SG386

Certificate number: L040912

Date of issue:12/09/2006

Place lost: Victoria Coach Station, London

Date and time lost: 10 February 8:20 am

Write to the Home Office of Immigration and Nationality Department of Scotland, giving details of who are you, what happened and asking what you should do to get a new certificate.

Dear Sir,

I am writing to report the theft of my certificate of registration. I am currently studying Applied Linguistics at the University of Edinburgh, and I came to Britain in September last year. My course here ends in September this year.

I lost my certificate of registration at Victoria Coach Station, London, on 10 February. I was about to catch the 8:30 morning coach back to Edinburgh, and I was having a cup of coffee at the snack bar in the coach station while I waited. The certificate was in my overnight bag, which I carried on my shoulder. This must have been snatched while I was drinking the coffee, although I did not notice it had gone until I left the snack bar at 8:20.

I have reported the theft to the police, Their reference number for the case in SG386, at London Central Police Station. My certificate number is L040912, date of issue 12/09/2004 and the date of expiry 12/09/2006.

I would be grateful if you could inform me what I have to do to obtain another certificate of registration. Do I need to provide photographs and, if so, how many? Please let me know the cost of a new certificate and the currency in which I should pay for it.

Yours faithfully,

Luyện viết các dạng thư tiếng Anh

Rate this Content 0 Votes

Hãy lưu về FB của bạn để tra cứu bài viết lại khi cần thiết

Thực hư việc bao đậu, không cần thi cũng đỗ

Các bài viết về mua, bán, thi hộ chứng chỉ và xử phạt khi hậu kiểm phát hiện chứng chỉ