Hệ thống được bảo mật vui lòng không copy

Lớp luyện thi B1, B2 cấp tốc trong 10 buổi học

Chỉ trong 10 buổi học Bạn có thể nâng cao khả năng thi đạt chứng chỉ Vstep.

Hướng dẫn viết mở bài Viết luận Vstep tiếng Anh B1, B2, C1

Nội dung bài viết

Cấu trúc viết mở bài viết luận Vstep tiếng Anh B1, B2, C1

Một đoạn mở bài viết luận trong kỳ thi chứng chỉ B1 tiếng Anh (cũng là kỳ thi cấp bằng tiếng Anh B2, C1) bao gồm 2 phần chính: những câu giới thiệu chủ đề và câu luận điểm.
Câu giới thiệu chủ đề (general statements)thường là câu viết lại đề bài dùng từ ngữ, cấu trúc câu khác.
Ví dụ: More and more people use the Internet nowadays. (Ngày nay ngày càng có nhiều người dùng Internet).
Câu luận điểm (thesis statement) là câu cho người đọc biết nội dung chính của bài viết luận hoặc tóm tắt nội dung chính của toàn bài viết sắp tới.
Ví dụ: This essay will discuss both advantages and disadvantages of the Internet. (Bài luận này sẽ thảo luận cả ưu điểm và nhược điểm của Internet.)

Mở bài viết luận nên viết bao nhiêu từ? bao nhiêu câu?

Phần mở bài cho phần viết luận kỳ thi Vstep Writing (B1, B2, C1) nên viết từ 2-3 câu. Như vậy, nên viết ít nhất 2 câu: 1 câu chung chung giới thiệu chủ đề bài viết và một câu nêu ý chính của toàn bài viết. Tổng số từ vựng cho 2 câu này khoảng 40 – 70 từ.

Có nên viết mở bài (viết luận kỳ thi Vstep tiếng Anh B1, B2, C1) dài hơn không?

Nhiều người cho rằng “đầu xuôi thì đuôi mới lọt” cho nên thường đầu tư nhiều thời gian để viết một phần mở bài thật hay và mong sẽ gây ấn tượng đến giám khảo. Tuy nhiên, quan trọng nhất, thí sinh phải tập trung vào các đoạn thân bài với các ý chính và các câu phát triển ý tốt thì mới mong nâng cao điểm số bài viết của mình.
Mục đích chính của đoạn mở bài là giới thiệu chủ đề và giới thiệu nội dung bài viết nên không cần đầu tư quá nhiều thời gian.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn được phép chép cả câu đề bài vào trong phần mở bài của mình mà cần paraphrase (viết lại câu đề bài) sử dụng các ý tưởng khác.

Ví dụ viết mở bài viết luận tiếng Anh B1, B2, C1 (Vstep writing)

When choosing a job, people often consider between job satisfaction and high salary. Many of us agree that job satisfaction is more important than high salary. When we love our job, we will devote time and effort to it, thereby gaining success. It is obvious that we get salary monthly, but we receive job satisfaction daily and even forever.
Do you agree or disagree with this idea?
Khi lựa chọn công việc, mọi người thường cân nhắc giữa sự hài lòng với công việc và mức lương cao. Nhiều người trong chúng ta đồng ý rằng sự thỏa mãn với công việc quan trọng hơn mức lương cao. Khi chúng ta yêu nghề thì chúng ta sẽ cống hiến thời gian và công sức với nghề, do đó có thể thành công. Rõ ràng rằng, chúng ta nhận lương hàng tháng nhưng chúng ta có được sự thỏa mãn trong công việc hàng ngày và thậm chí mãi mãi.
Bạn đồng ý hay phản đối với ý kiến trên?

Mở bài: 
Nowadays people have to consider various factors when choosing a job. Some people claim that the satisfaction they gain in work is much more crucial than the high-paying salary they get. From my point of view, both job satisfaction and high salary are equally important because of some reasons as follows.
Ngày nay, mọi người phải cân nhắc các yếu tố khác nhau khi lựa chọn công việc. Một số người cho rằng sự hài lòng mà họ đạt được trong công việc quan trọng hơn nhiều so với mức lương cao mà họ nhận được. Theo quan điểm của tôi, cả sự hài lòng trong công việc và mức lương cao đều quan trọng như nhau vì một số lý do như sau.

Tài liệu luyện thi Vstep Writing Essay

Tham khảo thêm một số tài liệu luyện thi Vstep writing essay sau đây nhé.

- Xem hướng dẫn cách viết luận Vstep Writing essay B1, B2 trong tài liệu ôn thi Vstep Online

- Hướng dẫn chi tiết cách viết Vstep writing trong Sách luyện thi B1

- Tham khảo đề thi và bài viết mẫu Vstep writing essay tại đây. 

PHƯƠNG PHÁP ÔN THI CHỨNG CHỈ VSTEP A2-B1-B2-C1

CHINH PHỤC KỲ THI VSTEP A2, B1, B2, C1 [FULL 4 KỸ NĂNG] ĐẦY ĐỦ, HIỆU QUẢ NHẤT

Bài viết cùng chủ đề