Đăng ký nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí từ chuyên gia của VIVIAN

Cung cấp miễn phí tài liệu, lộ trình, cẩm nang hướng dẫn ôn luyện. Giúp bạn tự tin ôn tập trong thời gian ngắn và đạt hiệu quả cao

Làm Giáo Viên Cần Bằng Tiếng Anh B1 hay B2?

Nội dung bài viết

Chứng chỉ tiếng Anh là điều kiện cần để giáo viên các cấp, các bộ môn thi lên công chức hoặc được tuyển dụng. Tùy thuộc vào cấp dạy và bộ môn giảng dạy mà giáo viên sẽ cần những bằng tiếng Anh A2, B1, B2 khác nhau. Vậy giáo viên các cấp, các bộ môn cần chứng chỉ tiếng Anh B1 hay B2?

Giáo viên tiểu học cần bằng tiếng Anh A2, B1 hay B2?

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, giáo viên tiểu học khi giảng dạy ở bộ môn khác nhau và ở hạng giáo viên khác nhau cần có chứng chỉ tiếng Anh A1, A2, B1, B2 tương ứng như sau:

Giáo viên tiểu học hạng I:

+ Giáo viên không dạy ngoại ngữ: Yêu cầu trình độ tiếng Anh bậc 2 (bằng A2 tiếng Anh)

+ Giáo viên dạy ngoại ngữ: Yêu cầu trình độ A2 (Đối với ngoại ngữ thứ 2)

Giáo viên tiểu học hạng II:

+  Giáo viên không dạy ngoại ngữ: Yêu cầu trình độ tiếng Anh bậc 2 (bằng A2 tiếng Anh)

+ Giáo viên dạy ngoại ngữ: Yêu cầu trình độ A2 (Đối với ngoại ngữ thứ 2)

Giáo viên tiểu học hạng III:

+  Giáo viên không dạy ngoại ngữ: Yêu cầu trình độ tiếng Anh bậc 2 (bằng A2 tiếng Anh)

+ Giáo viên dạy ngoại ngữ: Yêu cầu trình độ A2 (Đối với ngoại ngữ thứ 2)

Giáo viên tiểu học hạng IV:

+  Giáo viên không dạy ngoại ngữ: Yêu cầu trình độ tiếng Anh bậc 2 (A1 tiếng Anh)

+ Giáo viên dạy ngoại ngữ: Yêu cầu trình độ A1 (Đối với ngoại ngữ thứ 2)

Như vậy, giáo viên tiểu học chỉ cần chứng chỉ tiếng Anh A2 để được tuyển dụng cũng như thi nâng hạng giáo viên. Đối với giáo viên ngoại ngữ tiểu học thì quy định trình độ ngoại ngữ áp dụng cho ngoại ngữ thứ 2.

Giáo viên ngoại ngữ trung học cơ sở cần bằng tiếng Anh A2, B1 hay B2?

Tương tự như quy định với giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở cũng có yêu cầu riêng về trình độ ngoại ngữ với quy định cụ thể về bằng cấp tiếng Anh A2, B1, B2 như sau:

Giáo viên THCS hạng I:

+  Giáo viên không dạy ngoại ngữ: Yêu cầu trình độ tiếng Anh bậc 3 (B1 tiếng Anh)

+ Giáo viên dạy ngoại ngữ: Yêu cầu trình độ B1 (ngoại ngữ thứ 2)

Giáo viên THCS hạng II:

+  Giáo viên không dạy ngoại ngữ: Yêu cầu trình độ tiếng Anh bậc 2 (A2 tiếng Anh)

+ Giáo viên dạy ngoại ngữ: Yêu cầu trình độ A2 (ngoại ngữ thứ 2)

Giáo viên THCS bậc III:

+  Giáo viên không dạy ngoại ngữ: Yêu cầu trình độ tiếng Anh bậc 1 (A1 tiếng Anh)

+ Giáo viên dạy ngoại ngữ: Yêu cầu trình độ A1 (ngoại ngữ thứ 2)

Như vậy, đối với giáo viên trung học cơ sở, bằng tiếng Anh A2 là điều kiện tối thiểu để được tuyển dụng và thi nâng hạng. Đối với giáo viên ngoại ngữ yêu cầu về trình độ áp dụng cho ngoại ngữ thứ 2.

Giáo viên ngoại ngữ trung học phổ thông cần bằng tiếng Anh A2, B1 hay B2?

Với một cấp học cao hơn, chắc chắn yêu cầu về trình độ tiếng Anh của giáo viên THPT cũng cao hơn. Xem nội dung dưới đây để nắm rõ quy định về trình độ tiếng Anh/ngoại ngữ yêu cầu khi tuyển dụng và thi nâng hạng giáo viên THPT:

Giáo viên THPT hạng I:

+  Giáo viên không dạy ngoại ngữ: Yêu cầu trình độ tiếng Anh bậc 3 (B1 tiếng Anh)

+ Giáo viên dạy ngoại ngữ: Yêu cầu trình độ B1 (ngoại ngữ thứ 2)

Giáo viên THPT hạng II:

+  Giáo viên không dạy ngoại ngữ: Yêu cầu trình độ tiếng Anh bậc 2 (A2 tiếng Anh)

+ Giáo viên dạy ngoại ngữ: Yêu cầu trình độ A2 (ngoại ngữ thứ 2)

Giáo viên THPT hạng III:

+  Giáo viên không dạy ngoại ngữ: Yêu cầu trình độ tiếng Anh bậc 2 (A2 tiếng Anh)

+ Giáo viên dạy ngoại ngữ: Yêu cầu trình độ A2 (ngoại ngữ thứ 2)

Như vậy, giáo viên THPT cần tối thiểu bằng A2 tiếng Anh đến B1 tiếng Anh để được tuyển dụng và thi nâng hạng giáo viên. Đối với giáo viên ngoại ngữ THPT, quy định áp dụng cho ngoại ngữ thứ 2.

Bằng A2 tiếng Anh/ Bằng B1 tiếng Anh ở đâu được chấp nhận?

Hiện tại, các đơn vị tuyển dụng giáo viên chấp nhận chứng chỉ tiếng Anh/ bằng tiếng Anh của Bộ và tương đương (nếu có trong quy định tuyển dụng). Chứng chỉ tiếng Anh A2, chứng chỉ tiếng Anh B1 của Bộ GD&ĐT được cấp bởi 16 đơn vị là các trường đại học được cấp phép tổ chức thi. Mẫu chứng chỉ mỗi trường có khác nhau một số điểm nhưng đều là mẫu chung của Bộ. (Lưu ý phân biệt chứng chỉ nội bộ của các trường và chứng chỉ của Bộ GD&ĐT).

Xem Mẫu chứng chỉ tiếng Anh B1 của các trường đại học

Giáo viên cần chứng chỉ tiếng Anh A2, B1 để đăng ký tuyển dụng hoặc thi nâng hạng giáo viên có thể thi lấy bằng tiếng Anh A2, B1 ở 16 đơn vị này.

Bạn đang cần chứng chỉ tiếng Anh A2 hay B1? Liên hệ với Anh ngữ Vivian để được hỗ trợ tất cả thông tin nhé!

 

PHƯƠNG PHÁP ÔN THI CHỨNG CHỈ VSTEP A2-B1-B2-C1

CHINH PHỤC KỲ THI VSTEP A2, B1, B2, C1 [FULL 4 KỸ NĂNG] ĐẦY ĐỦ, HIỆU QUẢ NHẤT

Khóa học Vstep Online 4 kỹ năng

Cam Kết 90% Thi Đạt Ngay Lần Đầu