Tổng hợp tài liệu ôn thi chứng chỉ tiếng Anh A2

Anh ngữ VIVIAN tổng hợp 03 nguồn tài liệu ôn thi tiếng Anh A2 nhất định phải có đối với các bạn sắp thi lấy chứng chỉ tiếng Anh A2.

Tài liệu "Cẩm nang hướng dẫn làm bài thi chứng chỉ tiếng Anh A2"

Cuốn sách tài liệu ôn thi tiếng Anh A2 này là hành tranh không thể thiếu dành cho các bạn chuẩn thi ôn thi chứng chỉ tiếng Anh A2 của Bộ Giáo dục

Nội dung cuốn tài liệu ôn thi tiếng Anh A2


- Các trường tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh A2
- Cấu trúc bài thi chứng chỉ tiếng Anh A2 và cách tính điểm
- Các chủ điểm từ vựng kỳ thi tiếng Anh A2
- Các chủ điểm ngữ pháp kỳ thi tiếng Anh A2
- Hướng dẫn làm bài thi chứng chỉ tiếng Anh A2 theo từng kỹ năng Nghe, Đọc, Viết, Nói

Tài liệu ôn thi tiếng Anh A2 miễn phí_Cẩm nang A2

Link tải sách tài liệu ôn thi tiếng Anh A2 miễn phí

Tài liệu "Phần mềm luyện thi chứng chỉ tiếng Anh A2"

Tài liệu luyện thi A2 tiếng Anh theo từng kỹ năng được tích hợp trong phần mềm luyện thi chứng chỉ tiếng Anh A2.

Kỹ năng Nghe và Đọc cung cấp tài liệu ôn thi A2 tiếng Anh theo từng phần thi như Nghe thông báo, hướng dẫn; nghe điền từ vào chỗ trống; đọc điền từ; đọc điền vào biểu mẫu; đọc hiểu…Các bài luyện thi A2 có đáp án và hướng dẫn trả lời chi tiết.

Tài liệu thi tiếng Anh A2 kỹ năng Nói được thiết kế theo các phần: Chào hỏi, tương tác, miêu tả và thảo luận. Mỗi phần chứa các câu hỏi tiếng Anh theo chủ đề nói tiếng Anh A2 có câu trả lời mẫu, bài nói mẫu và ghi âm của giảng viên. Phần mềm còn cho phép bạn thu âm bài nói để nghe lại và phân tích âm để xem bạn nói có chính xác hay không.

Kích hoạt khóa học Online ngay để giúp bạn đễ dàng thi đạt

Chương trình học online theo đúng định dạng bài thi.
Nội dung sát với nội dung thi
Luyện tập cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết dưới áp lực thời gian.
Báo cáo học tập, khả năng thi đạt

Tài liệu ôn thi A2 tiếng Anh kỹ năng Viết có 3 phần: hoàn thành câu, viết tin nhắn/ bản ghi nhớ, viết thư/ bưu thiếp. Nội dung phần này có các bài luyện tập tiếng Anh A2 phần viết câu hoàn chỉnh dựa vào từ cho sẵn, hướng dẫn tỉ mỉ cấu trúc một tin nhắn, email, bưu thiếp và nhiều đề thi tiếng Anh A2 đã qua tại các trường có bài viết mẫu và bản dịch.

Link Phần mềm luyện thi tiếng Anh A2

Cuốn "Sách 10 Bộ đề thi chứng chỉ tiếng Anh A2"

Đây là cuốn tài liệu ôn thi tiếng Anh A2 dưới dạng đề thi hoàn chỉnh 3 kỹ năng Nghe, Đọc, Viết của nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội. Cuốn tài liệu này gồm 10 đề thi chứng chỉ tiếng Anh A2, có phiếu trả lời, audio file nghe, đáp án, lời giải chi tiết.

Sách 10 bộ đề thi chứng chỉ tiếng Anh A2

Link sách 10 bộ đề thi A2

Rate this Content 0 Votes

Thực hư việc bao đậu, không cần thi cũng đỗ

Các bài viết về mua, bán, thi hộ chứng chỉ và xử phạt khi hậu kiểm phát hiện chứng chỉ