Kiểm tra trình độ A2, B1, B2 miễn phí

Quà tặng trị giá 280K khi hoàn thành bài kiểm tra 15 phút

Hướng dẫn làm luận tiếng Anh B1 dạng “ARGUMENTATIVE ESSAY”

Nội dung bài viết

“Argumentative essay” hay “Opinion essay” là 1 trong 5 dạng luận tiếng Anh B1, B2 thường xuất hiện trong đề thi chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1 Vstep. Bài luận tiếng Anh B1 sẽ chiếm 2/3 điểm phần kỹ năng viết khi thi chứng chỉ B1 tiếng Anh vậy làm thế nào để viết dạng luận này đạt điểm cao? Cùng xem nhé!

Tổng quan về luận B1 tiếng Anh dạng “Argumentative essay”

“Argumentative essay” hay “Opinion essay” là tên gọi dạng đề bài yêu cầu thí sinh nêu quan điểm, ý kiến hay lập trường cá nhân về một vấn đề nào đó. Trong đề bài thường xuất hiện các cụm từ sau:

- Do you agree or disagree?

- To what extent do you agree or disagree?

- How far do you agree or disagree?

- What are you views on this?

Thông thường, bạn có 3 hướng để giải quyết đề luận B1 tiếng Anh dạng “Argumentative essay (Opinion essay)”. Lần lượt là:

Đồng ý hoàn toàn với ý kiến đề bài nêu (Strongly Agree)

Không đồng ý hoàn toàn với ý kiến đề bài nêu (Strongly Disagree)

Đồng ý/Không đồng ý một phần với ý kiến đề bài nêu (Partly Agree/ Disagree)

Hướng dẫn làm luận tiếng Anh B1 dạng “Argumentative essay” hay “Opinion essay” điểm cao

Định hướng bài luận B1 tiếng Anh dạng “Argumentative essay (Opinion essay)” tùy thuộc vào ý kiến cá nhân của bạn nên việc triển khai bài viết cũng khác nhau. Tuy vậy, bạn có thể dựa vào 1 trong 3 dàn ý chung cơ bản cho dạng luận này như sau:

Đối với phần Mở bài tiếng Anh B1 dạng “Argumentative essay (Opinion essay)”: Tương tự như những dạng luận tiếng Anh khác, ngay phần mở bài, bạn sẽ có 2 bước nhỏ. Bước đầu tiên chung nhất là diễn đạt lại đề bài, sau đó là khẳng định quan điểm của bản than đối với vấn đề được nêu ra (1 trong 3 quan điểm bên trên).

Đối với Thân bài luận tiếng Anh B1 dạng “Argumentative essay (Opinion essay)”: Thông thường, phần thân các bài luận tiếng Anh B1 có tối thiểu 2 đoạn, tuy nhiên, dựa theo ý viết của bạn mà có thể viết nhiều hơn. Dưới đây là form than bài tiêu chuẩn với 3 quan điểm khác nhau cho dạng bài luận B1 tiếng Anh này:

+ Quan điểm 1: Đồng ý hoàn toàn

Đoạn 1: Đưa ra lý do đồng ý 1

Đoạn 2: Đưa ra lý do đồng ý 2

+ Quan điểm 2: Không đồng ý toàn toàn

Đoạn 1: Đưa ra lý do không đồng ý 1

Đoạn 2: Đưa ra lý do không đồng ý 1

+ Quan điểm 3: Trung lập

Đoạn 1: Đưa ra luận điểm một bàn vế 1 mặt của vấn đề

Đoạn 2: Đưa ra luận điểm vì sao bạn đồng tính với mặt còn lại của vấn đề

Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn cách làm hơi khác một chút so với cả 3 cách trên khi bạn tán thành hoặc không tán thành với nhận định đề bài nêu:

Đoạn 1: Nêu lý do/giải thích bạn tán thành / không tán thành nhận định

Đoạn 2: Đưa ra các ý nhỏ để chứng minh cho luận điểm của bạn (tán thành/không tán thành)

Trên thực tế, cách làm này đang được các thí sinh thi chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1 Vstep ưu tiên sử dụng hơn. Lý do rất đơn giản, phương pháp này giúp bạn thể hiện được tư duy phản biện cá nhân,giúp bài luận tiếng Anh B1 của bạn có chiều sâu hơn. Đồng thời, phương pháp này cũng rất thích hợp với xu hướng ra đề luận tiếng Anh hiện nay của các trường.

Để làm tốt bài luận tiếng Anh B1 dạng “Argumentative essay (Opinion essay)” theo cách này bạn cần đưa ra luận điểm rõ ràng và vận dụng các phương pháp triển khai luận cứ tinh tế: đưa ví dụ, giải thích, đưa kết quả.

Đối với Kết bài luận tiếng Anh B1 dạng “Argumentative essay (Opinion essay)”: Trong phần kết bài, bạn cần nêu ra được 2 nội dung, lần lượt là:
+ Nhắc lại quan điểm cá nhân của bạn đối với vấn đề được nêu trong đề bài

+ Tóm gọn lại ý chính trong bài luận tiếng Anh B1 để hoàn chỉnh bài viết.

Trên đây là một số gợi ý giúp bạn hoàn thành bài luận tiếng Anh B1, B2, C1 dạng “Argumentative essay (Opinion essay)” đạt điểm tốt nhất có thể. Bạn cần thêm thông tin hoặc tài liệu tự học B1 tiếng Anh nào có thể liên hệ trực tiếp Vivian để được hướng dẫn nhé!

Luyện viết luận tiếng Anh B1 chuẩn định dạng

Đề luận tiếng Anh B1 đã thi tại các trường

PHƯƠNG PHÁP ÔN THI CHỨNG CHỈ VSTEP A2-B1-B2-C1

CHINH PHỤC KỲ THI VSTEP A2, B1, B2, C1 [FULL 4 KỸ NĂNG] ĐẦY ĐỦ, HIỆU QUẢ NHẤT

Khóa học Vstep Online 4 kỹ năng

Chủ động học tập mọi lúc mọi nơi

Bài viết cùng chủ đề