[Vstep speaking part 2] Cách đưa ra lựa chọn và so sánh lựa chọn
 

[Vstep speaking part 2] Cách đưa ra lựa chọn và so sánh lựa chọn

Trong bài thi nói Vstep phần 2, thí sinh phải đưa ra một lựa chọn và giải thích lí do tại sao. Trong video hướng dẫn làm bài thi nói phần 2 Vstep speaking part 2, Anh ngữ VIVIAN đã hướng dẫn cách trình bày bài nói theo bố cục ba phần. Trong video này, VIVIAN cung cấp cho bạn ngôn ngữ của sự lựa chọn và so sánh các lựa chọn với nhau, giúp bạn đạt được điểm cao hơn nhé.

Cách đưa ra lựa chọn

Có những từ/ cụm từ nào dùng để đưa ra các lựa chọn nhỉ?

Choice (n) – choose (v) – chose – chosen

Option (n) – opt (v) – opted

Cùng áp dụng nói đề bài sau:

A group of people is planning a trip from Danang to Hanoi. Three means of transport are suggested: by train, by plane, and by coach. Which means of transport do you think is the best choice?

ü  Travelling by plane is the best option.

ü  Going by plane is the best choice.

ü  To make a choice from travelling by plane, train or coach from Danang to Hanoi, I would opt to go by plane.

ü  I choose to travel by plane.

Cách so sánh các lựa chọn

So sánh hơn

Travelling by plane is faster than going by train or coach.

Going by plane is more expensive than going by train or coach.

So sánh hơn nhất

Going by plane is fastest and safest.

Going by plane is most comfortable.

So sánh đối chiếu

While travelling by plane is fast and safe, it takes much longer time to go by coach and train.

Nắm chắc những cấu trúc trên sẽ giúp bạn nâng điểm số của phần nói thảo luận giải pháp.

Hãy chia sẻ thông tin này để được lưu lại trên hệ thống của bạn. Nó sẽ hiển thị ra khi bạn tìm kiếm
Gửi bởi Việt Anh Nguyễn 22 Tháng Mười Hai 2016 10:56:00 SA
Khi bạn có thắc mắc chưa hiểu về bài viết này. Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi