Kiểm tra trình độ A2, B1, B2 miễn phí

Quà tặng trị giá 280K khi hoàn thành bài kiểm tra 15 phút

Vstep speaking part 02, Luyện nói Vstep thảo luận giải pháp

Nội dung bài viết

Luyện Nói Vstep phần 2: Thảo luận giải pháp (Vstep speaking part 2 - Solution discussion)

Cho một tình huống với 3 lựa chọn. Chọn giải pháp tốt nhất và giải thích. Đồng thời, phản biện tại sao không chọn 2 lựa chọn còn lại.
Eg: A group of people is planning a trip from Danang to Hanoi. Three means of transport are suggested: by train, by plane, and by coach. Which means of transport do you think is the best choice?

Vstep speaking part 2: Hướng dẫn thi nói tiếng Anh B1, B2, C1 phần 2

Trước khi nói, hãy tìm ý trong 1 phút

  • Chọn nhanh một lựa chọn nào mà bản thân cảm thấy dễ nói nhất (có nhiều từ vựng để nói nhất, không nhất thiết phải là lựa chọn bạn thích).

  • Tìm ít nhất 2 lợi ích/ lí do bạn chọn và nhược điểm của 02 lựa chọn còn lại.

Trong khi nói

Trình bày bài nói thành 03 phần

  • Phần 1 – mở bài: giới thiệu tình huống với 03 lựa chọn. Nếu có thể, paraphrase (sử dụng từ ngữ khác) để diễn đạt tình huống. Trình bày ý kiến chọn giải pháp nào.

  • Phần 2 – Thân bài: Nêu lần lượt 2 lợi ích và so sánh, đối chiếu với 2 lựa chọn còn lại.

  • Phần 3 – Kết bài: Tóm tắt lại ý mình chọn

Giữa các phần cần sử dụng các từ nối ý phù hợp, không phải đơn thuần liệt kê ý.

Vstep speaking part 2: Cách so sánh các lựa chọn khi thi nói tiếng Anh B1, B2, C1

LINK ĐỀ THI NÓI VSTEP SPEAKING PART 2

Tham khảo các bài viết về thi chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1 tại đây.

PHƯƠNG PHÁP ÔN THI CHỨNG CHỈ VSTEP A2-B1-B2-C1

CHINH PHỤC KỲ THI VSTEP A2, B1, B2, C1 [FULL 4 KỸ NĂNG] ĐẦY ĐỦ, HIỆU QUẢ NHẤT

Khóa học Vstep Online 4 kỹ năng

Chủ động học tập mọi lúc mọi nơi

Bài viết cùng chủ đề