Luyện Nói Vstep phần 2: Thảo luận giải pháp (Vstep speaking part 2 - Solution discussion)

Cho một tình huống với 3 lựa chọn. Chọn giải pháp tốt nhất và giải thích. Đồng thời, phản biện tại sao không chọn 2 lựa chọn còn lại.
Eg: A group of people is planning a trip from Danang to Hanoi. Three means of transport are suggested: by train, by plane, and by coach. Which means of transport do you think is the best choice?

Vstep speaking part 2: Hướng dẫn thi nói tiếng Anh B1, B2, C1 phần 2

Trước khi nói, hãy tìm ý trong 1 phút

  • Chọn nhanh một lựa chọn nào mà bản thân cảm thấy dễ nói nhất (có nhiều từ vựng để nói nhất, không nhất thiết phải là lựa chọn bạn thích).

  • Tìm ít nhất 2 lợi ích/ lí do bạn chọn và nhược điểm của 02 lựa chọn còn lại.

Trong khi nói

Trình bày bài nói thành 03 phần

  • Phần 1 – mở bài: giới thiệu tình huống với 03 lựa chọn. Nếu có thể, paraphrase (sử dụng từ ngữ khác) để diễn đạt tình huống. Trình bày ý kiến chọn giải pháp nào.

  • Phần 2 – Thân bài: Nêu lần lượt 2 lợi ích và so sánh, đối chiếu với 2 lựa chọn còn lại.

  • Phần 3 – Kết bài: Tóm tắt lại ý mình chọn

Giữa các phần cần sử dụng các từ nối ý phù hợp, không phải đơn thuần liệt kê ý.

Vstep speaking part 2: Cách so sánh các lựa chọn khi thi nói tiếng Anh B1, B2, C1

LINK ĐỀ THI NÓI VSTEP SPEAKING PART 2

Tham khảo các bài viết về thi chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1 tại đây.