Hệ thống được bảo mật vui lòng không copy

Mẹo luyện nghe tiếng Anh B1 hiệu quả

Nội dung bài viết

Kỹ năng nghe tiếng Anh B1 là kỹ năng khó nhất với nhiều thí sinh thi bằng B1 tiếng Anh. Vì vậy, mọi người thường ngại luyện nghe tiếng Anh B1. Tuy nhiên, kỹ năng nghe lại cực kỳ hữu ích trong việc nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh. Trong bài viết này, Vivian chia sẻ với bạn mẹo luyện nghe tiếng Anh B1 hiệu quả và nhiều tài liệu luyện nghe tiếng Anh B1 nhé.

Cấu trúc bài luyện nghe B1 tiếng Anh

Bài luyện nghe tiếng Anh B1 Vstep gồm 3 phần thi với tổng thời gian làm bài nghe khoảng 40 phút. Bài nghe tiếng Anh B1 thi chung với bài nghe tiếng Anh B2, C1 nên khá khó. Vì vậy, bạn chỉ cần tập trung luyện nghe phần 1 và phần 2 và làm quen dạng thức bài nghe phần 3 thôi vì càng về cuối các bài nghe càng khó hơn.

  • Phần 1: Nghe 8 hướng dẫn, thông báo, hội thoại ngắn
  • Phần 2: Nghe hội thoại dài từ 2-2.5 phút và trả lời các câu hỏi liên quan
  • Phần 3: Nghe bài thuyết trình, bài giảng có độ dài tối đa khoảng 3 phút và trả lời câu hỏi.

Mẹo luyện nghe tiếng Anh B1 hiệu quả

Mẹo luyện thi B1 tiếng Anh

Luyện nghe tiếng Anh B1 kèm phụ đề

Luyện nghe tiếng Anh B1 có phụ đề cực kỳ hiệu quả với những bạn lâu không học tiếng Anh và quên cách phát âm của nhiều từ. Khi nghe tiếng Anh B1 có phụ đề thì bạn chỉ cần nghe thấy từ nào thì nhìn vào từ đó để hiểu nội dung của bài nghe. Sau một thời gian luyện nghe B1 theo cách này, bạn sẽ thấy kỹ năng nghe của bạn tăng lên đáng kể.

Luyện bài nghe tiếng Anh B1 nhiều chủ đề khác nhau

Mục đích của việc làm các bài luyện nghe tiếng Anh trình độ B1 ở nhiều chủ đề khác nhau là để giúp bạn học từ vựng tiếng Anh B1 ở chủ đề đó. Khi vốn từ vựng tiếng Anh B1 tăng lên thì khả năng nghe hiểu cũng tăng lên theo.
Cố hiểu nội dung bài nghe tiếng Anh B1 mà không cần dịch
Nhiều người sẽ thắc mắc không dịch ra tiếng Việt thì làm sao mà hiểu được nội dung bài luyện nghe. Tuy nhiên, hãy thử tưởng tượng, nếu bạn dịch bài nghe tiếng Anh B1 ra tiếng Việt thì làm sao có thể theo kịp các câu nói phía sau. Vì vậy, việc cần làm khi luyện nghe B1 là cố gắng tư duy và hiểu nội dung trong đầu thôi nhé.

Luyện nghe tiếng Anh B1 hàng ngày

Luyện nghe B1 cần phải luyện tập hàng ngày. Mỗi ngày bạn chỉ cần làm một bài nghe tiếng Anh B1 thôi thì cũng tốt hơn rất nhiều so với việc nghe 10 bài/ ngày. Bạn biết vì sao không? Quan trọng là bạn nghe và hiểu tường tận nội dung bài nghe và luyện nghe đều đặn thì mới tăng khả năng được. Luyện nghe B1 nhiều nhưng nghe không hiểu hết nội dung thì cũng không có tác dụng gì.

Chỉ nghe các từ khóa khi luyện nghe B1

Điều này có nghĩa là khi luyện nghe tiếng Anh trình độ B1, bạn chỉ nên tập trung vào các từ mang nội dung trong tiếng Anh như danh từ, tính từ, trạng từ, động từ. Các từ chức năng ngữ pháp không cần quá bận tâm.
Ví dụ: How long/ learning/ English?
Bạn chỉ cần nghe những từ này đã hiểu nội dung câu hỏi là bạn học tiếng Anh được bao lâu rồi thay vì nghe đầy đủ cả câu “How long have you been learning English?”

Tài liệu luyện nghe tiếng Anh B1

Luyện nghe tiếng Anh B1 phần 1

Nghe thông báo hội thoại ngắn là phần nghe dễ nhất trong bài thi chứng chỉ tiếng Anh B1 Vstep. Tuy nhiên cũng cần lưu ý phần này rất dễ đánh lừa vì cả 4 lựa chọn đều được nhắc đến trong bài nhưng thường lựa chọn được nhắc đến cuối cùng trong bài nghe tiếng Anh B1 mới là đáp án.
Cùng thực hành bài luyện nghe tiếng Anh B1 sau đây nhé.


1. Which part(s) of England will have the heaviest rainfall?
A. London and south-east 
B. Northern 
C. Western and Central
D. mainland Britain

2. What should you do in case of losing money? 
A. call the lost property office  
B. to contact the police to make a statement 
C. to contact your bank immediately
D. go to the lost property office

3. Why can’t she be at the meeting?
A Her flight was delayed.
B. She is feeling unwell. 
C. Her car has broken down.
D. Her train was delayed.

4. What was stolen in the burglary?
A. a painting
B. a statue 
C. a famous jewel
D. antiques

5. What are the instructions about? 
A. how to change a light bulb
B. how to change your car’s hazard lights 
C. what to do if your car breaks down
D. how to change a flat tyre

6. Which prizes are mentioned?
A. A holiday and a CD player
B. A DVD player and a CD player
C. A DVD player and a holiday
D. A holiday and a television

7. How much would five tickets cost?
A. $100 
B. $50
C. $20
D. $200    

8. If there is a fire, what should you do?
A. Run out of the building
B. Stay seated
C. Walk out of the building 
D. Jog out of the building
Đáp án: 1C 2B 3C 4C 5D 6C 7A 8C

Luyện nghe tiếng Anh B1 phần 2

VstepL2-Test 17
You will hear a radio interview with a man who works on an international camp. For each question, put a tick in the correct box. 


1. What must you be if you want to apply for the Camp?
A. be a student
B. be at least twenty-four years old. 
C. be employed    
D. speak more than one language.

2.  What can you expect in a camp tent?
A. mix with other nationalities. 
B. share with five other people. 
C. know the other people.
D. share with people from the same nationality.

3. What do you NOT have to take to the Camp? 
A. tent
B. a knife
C. pictures
D. postcards

4. How must the Camp fees be paid?    
A. in dollars.
B. by cheque.
C. before the Camp starts.
D. in your own currency
Đáp án: 1D 2A 3A 4C