Trong bài thi Đọc hiểu Vstep, thí sinh đọc 4 bài văn (khoảng 500 từ/ bài) trong 60 phút, sau đó trả lời 40 câu hỏi ABCD trắc nghiệm.

Câu hỏi ý chính là một dạng câu hỏi quen thuộc trong bài thi Đọc hiểu Vstep. Số lượng câu hỏi thuộc dạng này tuy không nhiều nhưng nếu biết cách làm, thí sinh sẽ lấy được điểm.
Đề bài yêu cầu thí sinh tìm ý chính của toàn văn bản (main idea of the passage), chọn tiêu đề cho bài đọc (title) hay tìm ý chính của một đoạn trong bài.

Cách xác định câu hỏi ý chính

Thí sinh có thể đọc thấy dạng câu hỏi kiểu như:
What is the purpose of this passage?
Which of the following would be the best title for this article?

Cách làm câu hỏi ý chính

Dạng câu hỏi ý chính cần áp dụng kỹ năng Skimming là kỹ năng tìm ý chính trong tiếng Anh. Để biết kỹ hơn, bạn có thể tham khảo bài viết 2 kỹ năng Đọc hiểu Vstep quan trọng.
Khi làm câu hỏi ý chính, nên tuân theo các bước sau.
1. Đọc kỹ tiêu đề bài khóa.
2. Đọc đoạn đầu tiên
3. Đọc câu đầu tiên của các đoạn
4. Chọn đáp án đúng
Ngoài ra, nếu làm theo các bước như trên mà vẫn chưa tìm ra được câu trả lời, bạn nên làm các câu hỏi thông tin chi tiết trước và từ đó, suy ra nội dung chính của bài.

Để luyện tập Đọc hiểu câu hỏi ý chính, vui lòng xem tại đây:

VSTEP READING CÂU HỎI Ý CHÍNH