Đăng ký nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí từ chuyên gia của VIVIAN

Cung cấp miễn phí tài liệu, lộ trình, cẩm nang hướng dẫn ôn luyện. Giúp bạn tự tin ôn tập trong thời gian ngắn và đạt hiệu quả cao

TRA CỨU KẾT QUẢ THI CHUẨN ĐẦU RA SĐH B1 ngày 30/03/2014

Nội dung bài viết

Các bạn cần lưu ý ngoài phần đạt trình độ ra bạn còn phải không bị điểm tử. Nếu bị điểm tử sẽ được ghi trong mục ghi chú