Kiểm tra trình độ A2, B1, B2 miễn phí

Quà tặng trị giá 280K khi hoàn thành bài kiểm tra 15 phút

TRA CỨU KẾT QUẢ THI CHUẨN ĐẦU RA SĐH B1 ngày 30/03/2014

Nội dung bài viết

Các bạn cần lưu ý ngoài phần đạt trình độ ra bạn còn phải không bị điểm tử. Nếu bị điểm tử sẽ được ghi trong mục ghi chú