Đăng ký nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí từ chuyên gia của VIVIAN

Cung cấp miễn phí tài liệu, lộ trình, cẩm nang hướng dẫn ôn luyện. Giúp bạn tự tin ôn tập trong thời gian ngắn và đạt hiệu quả cao

Thông báo về việc nhận chứng chỉ CĐR SĐH ngày 30.3.2014

Nội dung bài viết

THÔNG BÁO

Về việc nhận chứng chỉ CĐR SĐH ngày 30.3.2014

 Khoa Sau đại học - Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo:

  1. Học viên thuộc đối tượng đăng ký tự do đã đạt trình độ B1 và B2 trong đợt thi Chuẩn đầu ra SĐH ngày 30.3.2014 sẽ đến nhận chứng chỉ tại Khoa Sau đại học - Trường Đại học Ngoại ngữ bắt đầu từ ngày 20/5/2014 đến 16h30 ngày 20/6/2014.

  2. Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ gửi kết quả kỳ thi hết môn Ngoại ngữ cơ bản và Chuẩn đầu ra về đơn vị đào tạo có học viên dự thi. Học viên có nhu cầu lấy chứng chỉ có thể đến đăng ký và nộp lệ phí theo quy định tại Khoa Sau đại học (P102 - nhà A3 - Trường ĐHNN).

Thời gian đăng ký cấp chứng chỉ: Từ 05/5/2014 đến 06/6/2014. Nhà trường sẽ trả chứng chỉ qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh đảm bảo).