Kiểm tra trình độ A2, B1, B2 miễn phí

Quà tặng trị giá 280K khi hoàn thành bài kiểm tra 15 phút

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC VỀ DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ B1, B2 ĐƯỢC CÔNG NHẬN Ở ĐHQGHN

Nội dung bài viết

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC VỀ DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ B1, B2 ĐƯỢC CÔNG NHẬN Ở ĐHQGHN

Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị trân trọng thông báo

 Danh sách các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ B1, B2 được công nhận ở ĐHQGHN

 

 
 
STT
 
 
Cơ sở đào tạo
Chứng chỉ B1, B2 được công nhận
Tiếng
Anh
Tiếng
Nga
Tiếng
Pháp
Tiếng
Trung
Tiếng
Đức
 
1
 
Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN
 
 
 
 
 
 
2
 
Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
 
 
     
 
3
 
Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế
 
 
 
 
 
 
4
 
Trường ĐH SP TP Hồ Chí Minh
 
 
 
 
 
 
5
 
Trường ĐH Hà Nội
 
 
 
 
 

 

Thông tin chi tiết: Tệp tin đính kèm