Đăng ký nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí từ chuyên gia của VIVIAN

Cung cấp miễn phí tài liệu, lộ trình, cẩm nang hướng dẫn ôn luyện. Giúp bạn tự tin ôn tập trong thời gian ngắn và đạt hiệu quả cao

Sửa nội dung phần viết B1 - Viết Thư

Nội dung bài viết

Đễ hỗ trợ học viên được nhiều hơn, chúng tôi vừa chỉnh sửa các bài viết mẫu cho phần viết thư.

PHIÊN BẢN CŨ

Bài viết mẫu bao gồm 2 phần:

Phần 1: Bài viết của thí sinh chúng tôi chọn thường là các bài đạt khung điểm cao nhất (band 5) dành cho bài viết thư. Tuy nhiên, vì là bài viết của thí sinh nên có thể có một số lỗi rất nhỏ về chính tả.

Phần 2: Phần nhận xét của giám khảo. Học viên có thể đọc phần này để biết rõ được điểm mạnh và điểm yếu của bài viết.

Tuy nhiên, các lỗi không dễ phát hiện ra bởi học viên. Vì vậy, ban biên tập đã chỉnh sửa các bài viết mẫu của thí sinh để trở thành một bài mẫu hoàn chỉnh không chứa lỗi.

Nhóm Tiếng Anh B1