Đăng ký nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí từ chuyên gia của VIVIAN

Cung cấp miễn phí tài liệu, lộ trình, cẩm nang hướng dẫn ôn luyện. Giúp bạn tự tin ôn tập trong thời gian ngắn và đạt hiệu quả cao

Miễn thi Tiếng Anh đầu vào cao học

Nội dung bài viết

  

Theo thông tư Số: 15 /2014/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ, học viên được miễn thi Tiếng Anh đầu vào cao học nếu có chứng chỉ trình Tiếng Anh B1 do các đơn vị được Bộ GDDT cấp phép hoặc B1 châu Âu (tương đương PET).

 

TiengAnhB1.com khai giảng lớp ôn thi B1 ngày 8 tháng 7, kết giảng vào ngày 3 tháng 8. Học viên dự kiến thi chứng chỉ vào ngày 9 tháng 8. Đề biết thêm chi tiết, vui lòng xem thông tin

 Đăng ký luyện thi  

Phụ lục II

BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ 3/6 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM ÁP DỤNG TRONG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

(Kèm theo Thông tư số: 15 /2014/TT-BGDĐT ngày  15 tháng 5 năm 2014  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Tiếng Anh

Khung năng lực ngoại ngữ VN  IELTS TOEFL TOEIC Cambridge Exam BEC BULATS  CEFR
Cấp độ 3 4.5 450   ITP133   CBT      45 iBT 450      PET Preliminary 40  B1