Đăng ký nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí từ chuyên gia của VIVIAN

Cung cấp miễn phí tài liệu, lộ trình, cẩm nang hướng dẫn ôn luyện. Giúp bạn tự tin ôn tập trong thời gian ngắn và đạt hiệu quả cao

Mẫu chứng chỉ Tiếng Anh B1 của các trường

Nội dung bài viết

Giới thiệu các bạn một số mẫu đề thi chứng chỉ  Tiếng Anh B1 của các trường

Chứng chỉ B1 của ĐHQG

Chứng chỉ B1 của ĐHQG cấp

Mẫu chứng chỉ tiếng anh B1

Mẫu chứng chỉ B2 của trường Đại học Hà Nội

Mẫu chứng chỉ C1 Đại học Ngoại Ngữ Quốc Gia Hà Nội

Mẫu chứng chỉ C1 của trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Mẫu chứng chỉ PET quốc tế

Mẫu chứng chỉ PET quốc tế

Mẫu chứng chỉ A2 và B1 theo khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) - KET và PET