Đăng ký nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí từ chuyên gia của VIVIAN

Cung cấp miễn phí tài liệu, lộ trình, cẩm nang hướng dẫn ôn luyện. Giúp bạn tự tin ôn tập trong thời gian ngắn và đạt hiệu quả cao

Lịch thi chứng chỉ B1 định kỳ

Nội dung bài viết

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Một năm Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức 4 đợt thi B1, B2 cho tất cả đối tượng học viên Sau đại học có nhu cầu vào cuối các tháng 2, 5, 8, 11.

Đối với học viên Sau đại học của Đại học Quốc Gia Hà Nội, trường tổ chức 6 kỳ thi/ năm vào các ngày 25.8, 27.10, 29.12, 23.2, 27.4 và 29.6.

Ngoài ra, xét theo yêu cầu cụ thể của các đơn vị đào tạo, Trường có thể tổ chức các kỳ thi không thường xuyên.

 

ĐẠI HỌC HÀ NỘI

Trường không có lịch thi B1, B2 cố định mà tùy thuộc vào các đơn vị có thẩm quyền Sau đại học yêu cầu (Ví dụ: Trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường, trường học viên An Ninh Nhân dân..). Sau khi ấn định được ngày cụ thể, trường sẽ thông báo thi cho tất cả các đối tượng học viên khác có nhu cầu.