Kiểm tra trình độ A2, B1, B2 miễn phí

Quà tặng trị giá 280K khi hoàn thành bài kiểm tra 15 phút

Lưu ý về kỳ thi ngày 30-8 tại ĐHNN

Nội dung bài viết

Các bạn học viên lưu ý! 

ngày 30-08 Đại Học Ngoại Ngữ ĐHQG HN tổ chức thi tiếng anh B1, B2 theo khung tham chiếu chung châu âu cho thi sinh tự do ( một số đối tương như Giáo Viên Tiếng Anh, Thạc Sỹ, Tiến Sý ...). Đây là kỳ thi kết hợp giữa IELTS và TOEFL, để đánh giá cả 6 bậc từ A1 đến C2 đối với học viên sau đại học kỳ thi này rất khó để ĐẠT. Bạn có thể tham khảo các kỳ thi được tổ chức tại ĐHQG tại đây


http://tienganhb1.com/k%E1%BB%B3-thi-b1-d%C3%A0nh-cho-h%E1%BB%8Dc-vi%C3%AAn-cao-h%E1%BB%8Dc-v%C3%A0-nghi%C3%AAn-c%E1%BB%A9u-sinh-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-t%E1%BA%A1i-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-ngo%E1%BA%A1i-ng%E1%BB%AF-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-qu%E1%BB%91c-gia-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-dhnn-%E2%80%93-dhqg-2014-01-15.aspx