Hướng dẫn làm bài thi Nói Vstep Speaking phần Thảo luận giải pháp.

Bí quyết nào giúp bạn vượt qua bài thi Nói Vstep Speaking phần Thảo luận giải pháp?

Bạn đang đau đầu suy nghĩ làm sao để nâng cao số điểm trong bài thi Nói Vstep Speaking phần Thảo luận giải pháp.

Hãy để Trung tâm Anh ngữ Vivian giúp bạn. Nhiệm vụ của bạn lúc này là đọc hết bài viết này và xem hết video dưới đây, sau đó học theo hướng dẫn như vậy là đủ.

 

 

Hướng dẫn làm bài thi nói Vstep Speaking phần Thảo luận giải pháp.

Đối với một đề thi nói Vstep Speaking bao giờ cũng gồm có 3 phần.

Phần 1: Tương tác xã hội.

Phần 2: Thảo luận giải pháp

Phần 3: Phát triển chủ đề.

Phần thảo luận giải pháp là phần thứ hai, thí sinh sẽ có tối đa 04 phút để hoàn thiện phần này. Đối với phần Thảo luận giải pháp này, giám khảo sẽ đưa cho bạn một tình huống với 3 sự lựa chọn, nhiệm vụ của bạn là phải tìm ra một giải pháp tốt nhất và giải thích. Đồng thời cũng phải phản biện tại sao không chọn 2 lựa chọn còn lại.

Phương pháp làm bài nói Vstep Speaking phần Thảo luận giải pháp.

          Trước khi nói, bạn có 1 phút để suy nghĩ và tìm ý cho bài nói của mình. Hãy tận dụng 1 phút này để chọn thật nhanh một sự lựa chọn nào mà bản thân cảm thấy dễ nói nhất (có nhiều từ vựng và cấu trúc câu để nói nhất, không nhất thiết là sự lựa chọn mà bạn thích nhất). Bạn cần suy nghĩ thật nhanh 02 lý do cho lựa chọn mà bạn thích nhất đồng thời đưa ra được 01 lý do khiến bạn không lựa chọn mỗi lựa chọn còn lại.

          Trong khi nói, bạn cần trình bày bài nói thành 3 phần rõ ràng.

          Phần đầu là mở bài, bạn phải giới thiệu được tình huống cùng với 3 sự lựa chọn. Nếu có thể, bạn hãy paraphrase (sử dụng từ ngữ khác) để diễn đạt tình huống. Trình bày ý kiến chọn giải pháp nào.

          Phần thân bài, bài phải trình bày được lần lượt 2 lợi ích và so sánh đối chiếu với 2 lựa chọn còn lại.

          Phần kết bài, bạn hãy tóm tắt lại ý mình chọn và khẳng định đó là sự lựa chọn tốt nhất.

Lưu ý:+ Giữa các phần bạn nên sử dụng các từ nối phù hợp, không phải đơn thuần liệt kê ý. Bạn có thể sử dụng các từ như: The first, the second, Finally,…

+ Bạn cố gắng sử dụng các câu phức trong bài nói. Ví dụ như khi bạn dùng với Although, but, because, since hay khi dùng  các mệnh đề quan hệ với who, which, that, where, when... Điều này giúp bạn nâng cao số điểm trong bài nói của mình.

Như vậy, chúng tôi vừa Hướng dẫn làm bài thi Nói Vstep Speaking phần Thảo luận giải pháp xong, các bạn có thể tìm hiểu thêm tại trang web tienganhb1.com.

 

Thực hư việc bao đậu, không cần thi cũng đỗ

Các bài viết về mua, bán, thi hộ chứng chỉ và xử phạt khi hậu kiểm phát hiện chứng chỉ