Hướng dẫn làm bài Nói Vstep Speaking phần Phát triển chủ đề.

Bạn chuẩn bị tham gia một kỳ thi Nói Vstep Speaking?

Làm sao để bài Nói Vstep Speaking của bạn đạt số điểm cao trong phần Phát triển chủ đề?

         

Phải chăng đây là hai trong số các câu hỏi mà bạn đang đi tìm câu trả lời trước khi tham gia kỳ thi Nói  Vstep Speaking. Để giải đáp các câu hỏi này  và  mong muốn các bạn có một kết quả tốt nhất trong kỳ thi Nói Vstep Speaking, Trung tâm Anh ngữ Vivian xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết và video “Hướng dẫn làm bài Nói Vstep Speaking phần Phát triển chủ đề”.

 

Trong một bài thi Nói Vstep Speaking luôn luôn có 3 phần.

Phần đầu là  Tương tác xã hội

Phần thứ hai là Thảo luận giải pháp

Phần thứ ba là Phát triển chủ đề.

 

Thời gian tối đa để hoàn thành bài thi Nói Vstep Speaking phần Phát triển chủ đề là 05 phút. Trong phần thi này thí sinh sẽ được nhận một chủ đề với 3 gợi ý. Thí sinh được yêu cầu phát triển chủ đề dựa vào 3 gợi ý cho sẵn hoặc ý kiến cá nhân của mình. Sau khi trình bày xong, giám khảo sẽ hỏi thêm 3 câu hỏi có liên quan đến chủ đề.

Lưu ý: Thí sinh có 1 phút để suy nghĩ trước khi trình bày chủ đề.

Phương pháp làm bài thi Nói Vstep Speaking phần Phát triển chủ đề. 

          Để có thể trình bày chủ đề một cách tốt nhất, bạn cần phải tuân thủ các bước sau:

Đầu tiên bạn phải tận dụng 1 phút chuẩn bị để nghĩ ví dụ cho các ý cho sẵn, sau đó biến các ý đã cho thành một câu hoàn chỉnh. Nếu ý tưởng nào hay hơn ý đã cho, bạn có thể thêm vào. Một bài phát triển ý nên để tối đa 3 ý lớn.

Sau đó bạn trình bày chủ đề của mình thành một bài hoàn chỉnh với đầy đủ mở bài, thân bài, kết bài.

Phần mở bài, bạn hãy parapharse (sử dụng từ ngữ khác) để diễn đạt câu chủ đề.

Phần thân bài, bạn trình bày 3 ý đã cho dưới dạng từ, cụm từ, phát triển ý thành một câu hoàn chỉnh. Với mỗi ý, hãy đưa thêm thông tin hoặc nêu ví dụ, điều này sẽ giúp bạn cải thiện được số điểm cho phần thi này.

Phần kết bài, bạn hãy tóm tắt lại ý mình chọn.

Giữa các phần cần có các từ nối phù hợp, không nên đơn thuần là các câu liệt kê ý. Ví dụ  các từ như Firstly, Secondly, finally, ...

Sau khi trình bày xong chủ đề, giám khảo sẽ hỏi bạn thêm 3 câu hỏi liên quan đến chủ đề. Bạn có thể áp dụng các cách trả lời giống phần thi Nói Vstep Speaking phần Tương tác xã hội (phát triển ý khi nói, sử dụng từ nối phù hợp).  Đây là 3 câu hỏi khó đòi hỏi không chỉ kiến thức ngôn ngữ mà còn cả kiến thức nền cũng như sự am hiểu về xã hội mới có thể trả lời tốt câu hỏi. Các bạn B2, C1 nên để ý đến những câu hỏi này. Các bạn B1 không trả lời cũng không sao.

Hướng dẫn phát triển ý khi Nói Vstep Speaking phần Phát triển chủ đề

          Thông thường, các gợi ý của chủ đề đưa ra sẽ là các cụm từ có cấu trúc là: Động từ cộng Danh từ (V +N) và Tính từ cộng Danh từ (Adj + N).

*, Nếu ý đã cho có cấu trúc V + N

Eg: Reading habit should be encouraged among teenagers.

            - reduces stress

            - increases knowledge

            - improves memory

Trong trường hợp này, bạn có thể thêm các chủ ngữ chung chung như people hoặc we vào trong câu để tạo thành câu hoàn chỉnh.

          Add subject: people/ we can/ are able to V

            Eg: When reading, we can reduce stress.

Bạn cũng có thể sử dụng chủ điểm của bài nói làm chủ ngữ và thêm các động từ theo sau nó.

          Add the topic as the subject: [Topic] allows/ helps/ enables people/ us to V

         Eg: Reading allows us to improve memory.

*, Nếu ý đã cho có cấu trúc Adj + N

 Eg:

Living in the countryside has many advantages.

            - fresh air

            - friendly neighbors

            - cheap cost

Có 2 cách để trình bày ý đã cho thành câu hoàn chỉnh cho cấu trúc Adj + N

Cách 1: Thêm chủ ngữ chung chung vào câu và động từ.

Add subject (people/ we) + V (have/ enjoy)

           Eg:  People can enjoy the fresh air.

Cách 2: Đảo danh từ lên làm chủ ngữ, tính từ thành vị ngữ và thêm động từ “to be” vào để có một câu hoàn chỉnh.

          N is/ are Adj

           Eg:  Neighbors are very friendly.

Bạn có thể tham khảo thêm một số chủ đề và hướng dẫn làm bài Nói Vstep Speaking phần Phát triển chủ đề cụ thể hơn tại trang web chính thức của Trung tâm Anh ngữ Vivian: tienganhb1.com.

 

Thực hư việc bao đậu, không cần thi cũng đỗ

Các bài viết về mua, bán, thi hộ chứng chỉ và xử phạt khi hậu kiểm phát hiện chứng chỉ