Học tiếng Anh qua bài phát biểu tổng thống Mỹ Obama tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Cùng TiengAnhB1.com học tiếng Anh qua bài phát biểu của tổng thống Mỹ Obama tại Việt Nam nhé

obama 1

obama 2

obama 3

obama 5

obama 6

obama 7

obama 8

obama 9

obama 10

obama 11

obama 12

obama 13

obama 14

obama 15

obama 16

obama 17

obama 18

obama 19

obama 20

obama 21

obama 22

obama 23

obama 24

Nguồn: Vnexpress