Kiểm tra trình độ A2, B1, B2 miễn phí

Quà tặng trị giá 280K khi hoàn thành bài kiểm tra 15 phút

Hướng dẫn luyện nghe B1 phần 1

Nội dung bài viết

Hướng dẫn luyện Nghe B1 phần 1 - Nghe tranh hình ảnh đúng

  • Đọc kỹ câu hỏi và gạch chân các từ khóa xem thông tin cần hỏi về cái gì

  • Xem tranh và tìm các từ khóa của mỗi bức tranh đặc biệt là điểm khác biệt giữa chúng. Lưu ý, có thể cả 3 bức tranh đều được nhắc đến nhưng phải căn cứ theo câu hỏi, đặc biệt là động từ để chọn bức tranh đúng nhất.

  • Chú ý đến sự thay đổi về ngữ điệu khi người nói chuyển ý hoặc các từ dùng để chuyển ý như ; ”but”, ”however”... Các lựa chọn được đề cập phía trước đó thường sai.

  • Nghe tranh thường là đoạn hội thoại ngắn giữa hai người 1 nam và 1 nữ nên cũng cần chú ý xem ai nói thông tin gì.

  • Nghe và so sánh với phỏng đoán lúc trước

Ví dụ:

Trong bức tranh phía dưới, trước khi nghe các bạn cần xem tranh và tìm các từ tương ứng với các đồ vật trong bức tranh

  1. Glasses

  2. Knives and forks

  3. Cups and saucers

Sau đó, nghe xem các lựa chọn được sử dụng trong những tình huống như thế nào. Cụ thể là Maria có đề cập đến ”glasses”  ”but” cô ấy đã ”decided to buy knives and forks”. Còn Josh gợi ý mua ”cúp and saucers”. Như vậy, đáp án đúng là B. 

Hướng dẫn luyện nghe B1 nghe tranh hình ảnh