Danh sách và sơ đồ phòng thi ngày 28/11/2015

Nội dung bài viết

Thông báo danh sách phòng thi và sơ đồ phong thi ngày 28/11/2015 tại đây nhé

Download xem danh sách phòng thi tại đây

Download xem sơ đồ phòng thi tại đây