Kiểm tra trình độ A2, B1, B2 miễn phí

Quà tặng trị giá 280K khi hoàn thành bài kiểm tra 15 phút

Danh sách và sơ đồ phòng thi ngày 28/11/2015

Nội dung bài viết

Thông báo danh sách phòng thi và sơ đồ phong thi ngày 28/11/2015 tại đây nhé

Download xem danh sách phòng thi tại đây

Download xem sơ đồ phòng thi tại đây