Đăng ký nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí từ chuyên gia của VIVIAN

Cung cấp miễn phí tài liệu, lộ trình, cẩm nang hướng dẫn ôn luyện. Giúp bạn tự tin ôn tập trong thời gian ngắn và đạt hiệu quả cao

Chiến lược làm bài thi Đọc B1 - Từ vựng & Ngữ pháp

Nội dung bài viết

 Phần 1: 10 câu hỏi (10 điểm). Đọc 10 câu độc lập mỗi câu có một từ bỏ trống, chọn 1 từ đúng trong 4 từ cho sẵn (dạng trắc nghiệm ABCD) để điền vào chỗ trống. Các chỗ trống này kiểm tra kiến thức ngữ pháp, loại từ, ngữ nghĩa.

* Trước hết hãy đọc các phương án trả lời. Ví dụ:

  • Ø Phương án lựa chọn là các dạng thức của một động từ: Đây là câu hỏi kiểm tra dạng động từ. Do vậy, cần đọc câu hỏi để tìm dạng thức cần thiết: thời, chủ động/bị động, động từ nguyên thể, động tính từ,… từ đó lựa chọn phương án đúng (VD)

  • Ø Phương án lựa chọn là các động từ khác nhau: Xét các kết hợp của động từ đó (đứng sau cấu trúc nào, hoặc thường kết hợp với loại từ nào, giới từ nào,… Sau cùng hãy xét đến nghĩa từ. (VD)

  • Ø Phương án lựa chọn là các loại từ khác nhau của cùng một gốc từ: Đọc câu hỏi để xem từ cần điền thuộc loại từ nào. Để làm loại bài này cần gi nhớ vị trí của loại từ trong câu. (VD)

  • Ø Phương án lựa chọn là các liên từ: Xem các liên từ này dùng để liên kết loại từ, cụm từ hay mệnh đề. Xác định tính chất liên kết và chọn từ phù hợp. Loại bài này yêu cầu nắm chắc các cấu trúc câu, cấu trúc song song, cấu trúc đối lập,…. (VD)

* Hãy nhớ rằng các phương án trả lời cũng có nguyên tắc của nó. Hầu như không bao giờ người ta kiểm tra 2 kiến thức trong cùng một câu hỏi. Do vậy, việc định hướng đúng mục đích câu hỏi sẽ cho ra câu trả lời đúng.

* Đọc mọi lựa chọn. Đừng bao giờ chọn câu trả lời trước khi đọc hết cả bốn lựa chọn. Một vài lựa chọn có thể rất giống nhau, và bạn có thể mắc lỗi do bất cẩn.

* Đọc lại toàn bộ câu với phần trả lời bạn đã chọn để chắc chắn câu trả lời của bạn là phù hợp. Hãy nhờ trực giác của bạn nếu cần.

* Cẩn thận với những điểm sau khi bạn đưa trả lời của mình vào câu:

- Trả lời của bạn có thể có từ ngữ không cần thiết.

- Nó có thể không hoàn chỉnh.

- Nó có thể sai ngữ pháp. Nếu đúng vậy, hãy bỏ trả lời đó và xem xét lại 3 lựa chọn kia.

* Tiết kiệm thời gian. Đừng tốn quá nhiều thời gian vào một câu để không đủ thời gian làm những phần còn lại. Tốt nhất hãy phân chia thời gian cho cân đối.