Kiểm tra trình độ A2, B1, B2 miễn phí

Quà tặng trị giá 280K khi hoàn thành bài kiểm tra 15 phút

Chú ý khi làm bài thi B1

Nội dung bài viết


* Phân chia thời gian hợp lý và nhớ phải viết vào “tờ phiếu trả lời” nếu có vì điểm chỉ được tính trên tờ phiếu trả lời chứ không tính trên đề thi.


* Đặc biệt là không mang điện thoại di động vào phòng thi cho dù không sử dụng cũng sẽ bị lập biên bản kỷ luật và không được tiếp tục dự thi.


* Điểm của bài đọc viết là 60 điểm nên cả lớp cố gắng làm hai bài đọc viết này được khoảng 40 điểm thì bạn chỉ còn cố bài nghe và nói khoảng 15 điểm nữa là đạt 55/100 (đủ điểm B1). Nếu ai cố gắng điểm đọc viết cao thì điểm nghe nói sẽ đỡ vất vả hơn.

Trân trọng Ms.Ly