Hệ thống được bảo mật vui lòng không copy

Nội dung bài viết

Câu hỏi suy ra (inference question) là loại câu hỏi thường hỏi về thông tin không được nêu trực tiếp trong đoạn văn.

Câu hỏi suy ra thường được hỏi theo các cách:

- Which of the following can be inferred from the passage?

- Which of the following would be the most reasonable guess about…?

- It is probable that…

- It can be inferred from the passage that…

- In the paragraph 2, the author implies/ suggests that…

Các bước làm: Đọc kỹ câu hỏi và các đáp án để tìm từ khóa rồi định vị thông tin trong bài -> Hiểu chắc nội dung của những thông tin đó rồi phân tích, suy luận để loại trừ và chọn đáp án đúng

Ví dụ: Câu 1, Test 1, Vstep R4 trên trang web tienganhb1.com

http://tienganhb1.com/vsteponline/#/LuyenKyNang/VSTEPR4

Chúng ta sẽ làm theo các bước sau:

Bước 1: Qua câu hỏi thì ta biết câu hỏi này hỏi về the order Lepidoptera. Nhìn sang đoạn văn thì ta thấy từ khóa này xuất hiện ở dòng thứ 2. Tiếp tục đọc các đáp án, ta tìm được các từ/ cụm từ khóa là moths, more than 100000 species, brightly colored, fewer than 100000 species. Những từ/ cụm từ khóa này xuất hiện trong 7 dòng đầu tiên của đoạn văn.

Chúng ta có thể dịch như sau:

Một trong những loài đẹp nhất trong số hơn 100.000 loài thuộc Bộ Lepidoptera là loài bướm đêm có cánh vằn như da hổ. (1)Loài bướm này được biết đến với màu sắc ấn tượng và khác biệt trên đôi cánh của chúng. (2)Loài bướm này dễ dàng được nhận biết với những đốm và đường kẻ sọc màu cam và đen hoặc vàng và đen trên đôi cánh. (3)

Bước 2: Hiểu kỹ thông tin rồi loại trừ

Đáp án A: Tất cả các loài thuộc Bộ này đều là bướm đêm. ->Theo câu (1) thì thông tin này không có cơ sở -> Loại A

Đáp án B: Có hơn 100.000 loài thuộc Bộ này. -> Theo câu (1) thì thông tin này có cơ sở do “Một trong những loài đẹp nhất trong số hơn 100.000 loài thuộc Bộ Lepidoptera” -> B là đáp án đúng

Đáp án C: Tất cả các loài thuộc Bộ này đều có màu sắc rực rỡ. -> Không có thông tin, ở câu (2) và (3) chỉ đề cập đến màu sắc của loài tiger moth chứ không nói gì đến những loài còn lại. -> Loại C

Đáp án D: Có ít hơn 100.000 loài thuộc Bộ này. -> Theo câu (1) thì thông tin này sai.

-> Loại D

ð Vậy đáp án đúng là B

Chú ý: Loại câu hỏi này tương đối khó, nên các bạn nên làm sau cùng. Cần chú ý đáp án đúng phải là đáp án chứa thông tin chứng minh được trong bài đọc, chứ không phải thông tin có thể đúng.  

PHƯƠNG PHÁP ÔN THI CHỨNG CHỈ VSTEP A2-B1-B2-C1

CHINH PHỤC KỲ THI VSTEP A2, B1, B2, C1 [FULL 4 KỸ NĂNG] ĐẦY ĐỦ, HIỆU QUẢ NHẤT

Bài viết cùng chủ đề