Kiểm tra trình độ A2, B1, B2 miễn phí

Quà tặng trị giá 280K khi hoàn thành bài kiểm tra 15 phút

Cập nhật thêm bài thi cho phần nghe L1

Nội dung bài viết

Nhằm mục đích cung cấp các bài luyện thi sát với các kỳ thi, chúng tôi đã cập nhập thêm các bài thi L1 - Test 21 đến L1 - Test 28. Đây là những bài  kiểm tra cập nhật nhất từ những nguồn tài liệu mới.

Các bạn có thể truy cập tại đây

http://tienganhb1.com/section-1-nghe-tranhh%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh-%C4%91%C3%BAng.aspx