Cập nhật phần ôn luyện ngữ pháp cấp độ 2

Nội dung bài viết

TiengAnhB1.Com xin thông báo, chúng tôi đã cập nhật thêm phần luyện thi từ vựng và ngữ pháp cấp độ 2 cho học viên 

Ngữ pháp có 28 chủ đề ôn luyện

​từ vựng có 21 chủ đề 

Các bạn có thểm tham khảo một số hình ảnh tại đây

Màn hình chọn chủ đề

Màn hình  làm 

Kiểm tra lại