Kiểm tra trình độ A2, B1, B2 miễn phí

Quà tặng trị giá 280K khi hoàn thành bài kiểm tra 15 phút

Cập nhật phần ôn luyện ngữ pháp cấp độ 2

Nội dung bài viết

TiengAnhB1.Com xin thông báo, chúng tôi đã cập nhật thêm phần luyện thi từ vựng và ngữ pháp cấp độ 2 cho học viên 

Ngữ pháp có 28 chủ đề ôn luyện

​từ vựng có 21 chủ đề 

Các bạn có thểm tham khảo một số hình ảnh tại đây

Màn hình chọn chủ đề

Màn hình  làm 

Kiểm tra lại