Lớp luyện thi B1, B2 cấp tốc trong 10 buổi học

Chỉ trong 10 buổi học Bạn có thể nâng cao khả năng thi đạt chứng chỉ Vstep.

VIVIAN hướng dẫn giải đề thi Viết thư (Định dạng B1-C1) Đại học Hà Nội ngày 9/12/2018

Sau video này, bạn sẽ nắm được cách viết thư cho đề bài sau bao gồm phân tích chi tiết thể loại thư, một số ý chính cho đề bài.

Write a letter to an American friend to tell about a party that your family will organize.

When will your family hold the party?

How many attendants/ guests will be there in the party?

Who are they?

What activities will your family organize?

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙