Lớp luyện thi B1, B2 cấp tốc trong 10 buổi học

Chỉ trong 10 buổi học Bạn có thể nâng cao khả năng thi đạt chứng chỉ Vstep.

Hướng dẫn làm bài thi Viết hoàn thành câu tiếng Anh A2

Sau video này, bạn sẽ nắm được:

- Cấu trúc bài thi Viết phần 1: Hoàn thành câu dựa vào gợi ý cho sẵn.

- Cấu trúc một câu chuẩn xác trong tiếng Anh.

- Cách đoán ý nghĩa và thành lập câu trong tiếng Anh

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙