Lớp luyện thi B1, B2 cấp tốc trong 10 buổi học

Chỉ trong 10 buổi học Bạn có thể nâng cao khả năng thi đạt chứng chỉ Vstep.

Hướng dẫn Nói Vstep phần 1: Phát triển ý khi nói

Sau video này, bạn sẽ nắm được:

- Cách phát triển ý khi nói cho phần số 1 bài thi Nói Vstep bằng việc trả lời các câu hỏi với từ để hỏi Wh-Questions (What, who, when, where, why, how…)

- Một số ví dụ đi kèm và hướng dẫn cách trả lời câu hỏi chi tiết.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙