Lớp luyện thi B1, B2 cấp tốc trong 10 buổi học

Chỉ trong 10 buổi học Bạn có thể nâng cao khả năng thi đạt chứng chỉ Vstep.

Hướng dẫn Nói A2 phần 1,2

Sau video này, bạn sẽ nắm được:

- Cấu trúc bài thi Nói tiếng Anh A2 phần 1: Chào hỏi, phần 2: Tương tác xã hội.

- Cách trả lời chi tiết các câu hỏi thường gặp trong phần Chào hỏi.

- Một số câu hỏi ví dụ trong phần Tương tác xã hội và cách trả lời chi tiết.

- Mẹo phát triển ý khi nói với phần Tương tác xã hội.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙