Lớp luyện thi B1, B2 cấp tốc trong 10 buổi học

Chỉ trong 10 buổi học Bạn có thể nâng cao khả năng thi đạt chứng chỉ Vstep.

Giải pháp luyện thi tiếng Anh B1, B2

Sau video này, bạn sẽ nắm được:

03 cách học Vstep Online

Sau video này, bạn sẽ nắm được:

1. Cách cách học Online hiệu quả với khóa Vstep Online.

-  Xác định mục tiêu đầu ra B1, B2

-  Lên kế hoạch học tập phù hợp

2. Cách tiếp cận khóa học Online hiệu quả

-  Luyện kỹ năng: Tập trung vào kỹ năng sở trường

-  Luyện thi sát ngày thi thực tế

-  Luyện tập hàng ngày

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙