Lớp luyện thi B1, B2 cấp tốc trong 10 buổi học

Chỉ trong 10 buổi học Bạn có thể nâng cao khả năng thi đạt chứng chỉ Vstep.

Cấu trúc và thang điểm bài thi chứng chỉ tiếng Anh A2

Sau video này, bạn sẽ nắm được:

- Đề thi tiếng Anh A2 người lớn của Bộ Giáo dục thi 4 kỹ năng Nghe (25 phút), Đọc (40 phút), Viết (35 phút), Nói (10 phút) bao gồm cấu trúc đề thi từng phần và ví dụ chi tiết

- Cách tính điểm:

Mỗi kỹ năng tính trên thang điểm 25. Tổng điểm 4 kỹ năng quy về thang điểm 10. Bạn thi đạt A2 nếu được 6.5/10.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙