Lớp luyện thi B1, B2 cấp tốc trong 10 buổi học

Chỉ trong 10 buổi học Bạn có thể nâng cao khả năng thi đạt chứng chỉ Vstep.

Cách đưa ra lựa chọn và so sánh phần 2

Trong phần số 2 của bài thi Nói Vstep: Thảo luận giải pháp, thí sinh được đươc đưa ra một tình huống với 3 lựa chọn.

 Sau video này, bạn sẽ nắm được:

- Ngôn ngữ đưa ra lựa chọn để thay thế từ vựng phần số 2

- Ngôn ngữ so sánh đối chiếu các lựa chọn phần số 2

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙