Loading...

10 bộ đề thi Đọc hiểu Vstep B1-B2-C1

250000 vnđ

Trong kỳ thi tiếng Anh B1, B2, C1 theo định dạng Vstep, thí sinh đọc 4 bài đọc có tổng độ dài khoảng 2000 từ về nhiều chủ đề khác nhau trong vòng 60 phút. Thí sinh gặp khó khăn với lượng từ mới nhiều và chủ đề đọc hiểu Vstep reading đa dạng. Hơn nữa, tài liệu đề thi đọc hiểu Vstep reading còn hạn chế, trong khi đó, sách đã xuất bản chỉ có đáp án không có hướng dẫn trả lời nên học viên chưa học được nhiều từ việc luyện tập đọc hiểu.
Sách 10 đề thi đọc hiểu Vstep B1-B2-C1 được trung tâm Anh ngữ Vivian biên soạn và phát hành và Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội kiểm duyệt nội dung sẽ giúp bạn có thêm nguồn tài liệu ôn thi đọc hiểu Vstep tin cậy, hiệu quả.
Nội dung chính của cuốn sách bao gồm:
10 bộ đề thi Đọc hiểu Vstep reading biên soạn sát với định dạng đề thi do Bộ quy định, tác giả nhiều kinh nghiệm biên soạn đề và luyện thi
• Sách ôn thi Vstep reading có hướng dẫn trả lời chi tiết giúp hiểu tường tận nội dung bài đọc
Phần mềm ôn tập từ vựng B1, B2, C1 bổ trợ giúp tăng khả năng Đọc hiểu

Cảnh bảo mua sách lậu, sách photo

Hiện nay có nhiều người đã photo sách của VIVIAN bán do vậy sẽ không được truy cập vào phần đáp án, audio, phân tích dữ liệu thi đạt.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙