Loading...

Luyện thi B2 Vstep 4 kỹ năng

350000 vnđ

Sách Luyện Thi B2 Vstep 4 Kỹ Năng tổng hợp kinh nghiệm giảng dạy Vstep của tác giả và đồng nghiệp là những giảng viên tiếng Anh của các trường Đại học nổi tiếng. Sách cũng đúc rút kinh nghiệm thi Vstep của hàng nghìn học viên tại Vivian cũng như tổng hợp các bộ đề thi Vstep đã qua, những văn bản quy định về kỳ thi Vstep của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Những điểm nổi bật của sách Luyện thi B2 Vstep 4 kỹ năng
  • Nâng cao toàn diện 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết trình độ tiếng Anh B2
  • Bổ trợ ngữ pháp tiếng Anh B2, hướng dẫn cách viết các dạng câu phức nâng cao điểm số kỹ năng Nói và Viết
  • Bổ trợ từ vựng tiếng Anh theo 13 chủ đề nói với các bài luyện tập giúp ghi nhớ từ vựng và ứng dụng ngay vào kỹ năng Nói
  • 13 đề thi Nói hoàn chỉnh đủ 3 phần thi theo cấu trúc bài thi B2 Vstep có audio bài nói mẫu
  • 22 đề thi viết thư, viết luận với hướng dẫn chi tiết cách viết theo bố cục mở bài – thân bài – kết bài kèm theo bài viết mẫu trình độ B2
  • 15 bài đọc hiểu về các dạng câu hỏi thường gặp trong kỳ thi B2 Vstep vừa giúp làm quen với dạng thức bài thi vừa nâng cao vốn từ vựng B2 tiếng Anh theo chủ đề
  • 15 đề luyện nghe tiếng Anh B2 có đáp án và giải thích đáp án
Sách học kèm App để nghe các bài nói mẫu, bài nghe và xem giải thích đáp án của kỹ năng Nghe – Đọc

Cảnh bảo mua sách lậu, sách photo

Hiện nay có nhiều người đã photo sách của VIVIAN bán do vậy sẽ không được truy cập vào phần đáp án, audio, phân tích dữ liệu thi đạt.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙