Hệ thống được bảo mật vui lòng không copy

Lớp luyện thi B1, B2 cấp tốc trong 10 buổi học

Chỉ trong 10 buổi học Bạn có thể nâng cao khả năng thi đạt chứng chỉ Vstep.

Lich thi VSTEP tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
Đại học Cần Thơ
7
Đại học Trà Vinh
7
Học viện An ninh nhân dân
7
Trường ĐH Quy Nhơn
7
ĐH Thái Nguyên
6
ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng
6
Học viện Báo chí Tuyên truyền
6
ĐH Bách Khoa Hà Nội
6
Trường Đại học Thương mại
5
Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM
1
Đại học Sư phạm Tp HCM
1
Trường Đại học Hà Nội
1
Đại học Văn Lang
1
Đại học Sư Phạm Hà Nội
1
Trường Đại học Sài Gòn
1
ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQGHN
0
Đại Học Ngân hàng TpHCM
0
Trường ĐH Tây Nguyên
0
Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
0
Đại Học Vinh
0
Đại học Ngoại Ngữ - ĐH Huế
0
Học viện Khoa học Quân sự
0
Học viện Cảnh sát nhân dân
0
Đại học KHXH và Nhân văn -ĐHQG TP HCM
0
Đại học Kinh tế-Tài Chính TP HCM
0
ĐH Bách Khoa Hà Nội
07/07/2023
Xem chi tiết và nộp hồ sơ
1. Lịch thi và thời hạn đăng ký
- Ngày thi: 07/07/2023 (xem danh sách thi trên web trước ngày thi 1-3 ngày)
- Hạn nộp hồ sơ: 01/07/2023
2. Hình thức thi: Trên máy tính
3. Địa điểm: Toà nhà C3B- ĐH Bách Khoa Hà Nội
4. Hồ sơ dự thi
- CMND / CCCD / HC gốc của thí sinh (còn nguyên gốc, không ép lụa, ép dẻo) và bản photo tương ứng.
- 02 ảnh thẻ 4×6 chụp không quá 03 tháng (sau mỗi ảnh ghi rõ: Họ tên, ngày sinh, số CMND/CCCD/HC)
- In, điền đầy đủ thông tin và ký tên vào Phiếu đăng ký dự thi.
Tham gia cộng đồng để được
Do đề thi của các trường được liên thông và lặp lại. Do vậy hãy tham gia vào cộng đồng và hỏi các bạn đã thi trước về kinh nghiệm và đề thi đã qua. nó sẽ giúp bản giảm tỷ lệ thi trượt và được điểm cao hơn
Hãy làm bài thi thử trước
để giảm tỷ lệ thi trượt
ĐH Bách Khoa Hà Nội
04/08/2023
Xem chi tiết và nộp hồ sơ
1. Lịch thi và thời hạn đăng ký
- Ngày thi: 04-05/08/2023 (xem danh sách thi trên web trước ngày thi 1-3 ngày)
- Hạn nộp hồ sơ: 29/07/2023
2. Hình thức thi: Trên máy tính
3. Địa điểm: Toà nhà C3B- ĐH Bách Khoa Hà Nội
4. Hồ sơ dự thi
- CMND / CCCD / HC gốc của thí sinh (còn nguyên gốc, không ép lụa, ép dẻo) và bản photo tương ứng.
- 02 ảnh thẻ 4×6 chụp không quá 03 tháng (sau mỗi ảnh ghi rõ: Họ tên, ngày sinh, số CMND/CCCD/HC)
- In, điền đầy đủ thông tin và ký tên vào Phiếu đăng ký dự thi.
Tham gia cộng đồng để được
Do đề thi của các trường được liên thông và lặp lại. Do vậy hãy tham gia vào cộng đồng và hỏi các bạn đã thi trước về kinh nghiệm và đề thi đã qua. nó sẽ giúp bản giảm tỷ lệ thi trượt và được điểm cao hơn
Hãy làm bài thi thử trước
để giảm tỷ lệ thi trượt
ĐH Bách Khoa Hà Nội
08/09/2023
Xem chi tiết và nộp hồ sơ
1. Lịch thi và thời hạn đăng ký
- Ngày thi: 08-09/09/2023 (xem danh sách thi trên web trước ngày thi 1-3 ngày)
- Hạn nộp hồ sơ: 02/09/2023
2. Hình thức thi: Trên máy tính
3. Địa điểm: Toà nhà C3B- ĐH Bách Khoa Hà Nội
4. Hồ sơ dự thi
- CMND / CCCD / HC gốc của thí sinh (còn nguyên gốc, không ép lụa, ép dẻo) và bản photo tương ứng.
- 02 ảnh thẻ 4×6 chụp không quá 03 tháng (sau mỗi ảnh ghi rõ: Họ tên, ngày sinh, số CMND/CCCD/HC)
- In, điền đầy đủ thông tin và ký tên vào Phiếu đăng ký dự thi.
Tham gia cộng đồng để được
Do đề thi của các trường được liên thông và lặp lại. Do vậy hãy tham gia vào cộng đồng và hỏi các bạn đã thi trước về kinh nghiệm và đề thi đã qua. nó sẽ giúp bản giảm tỷ lệ thi trượt và được điểm cao hơn
Hãy làm bài thi thử trước
để giảm tỷ lệ thi trượt
ĐH Bách Khoa Hà Nội
06/10/2023
Xem chi tiết và nộp hồ sơ
1. Lịch thi và thời hạn đăng ký
- Ngày thi: 06-07/10/2023 (xem danh sách thi trên web trước ngày thi 1-3 ngày)
- Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2023
2. Hình thức thi: Trên máy tính
3. Địa điểm: Toà nhà C3B- ĐH Bách Khoa Hà Nội
4. Hồ sơ dự thi
- CMND / CCCD / HC gốc của thí sinh (còn nguyên gốc, không ép lụa, ép dẻo) và bản photo tương ứng.
- 02 ảnh thẻ 4×6 chụp không quá 03 tháng (sau mỗi ảnh ghi rõ: Họ tên, ngày sinh, số CMND/CCCD/HC)
- In, điền đầy đủ thông tin và ký tên vào Phiếu đăng ký dự thi.
Tham gia cộng đồng để được
Do đề thi của các trường được liên thông và lặp lại. Do vậy hãy tham gia vào cộng đồng và hỏi các bạn đã thi trước về kinh nghiệm và đề thi đã qua. nó sẽ giúp bản giảm tỷ lệ thi trượt và được điểm cao hơn
Hãy làm bài thi thử trước
để giảm tỷ lệ thi trượt
ĐH Bách Khoa Hà Nội
03/11/2023
Xem chi tiết và nộp hồ sơ
1. Lịch thi và thời hạn đăng ký
- Ngày thi: 03-04/11/2023 (xem danh sách thi trên web trước ngày thi 1-3 ngày)
- Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2023
2. Hình thức thi: Trên máy tính
3. Địa điểm: Toà nhà C3B- ĐH Bách Khoa Hà Nội
4. Hồ sơ dự thi
- CMND / CCCD / HC gốc của thí sinh (còn nguyên gốc, không ép lụa, ép dẻo) và bản photo tương ứng.
- 02 ảnh thẻ 4×6 chụp không quá 03 tháng (sau mỗi ảnh ghi rõ: Họ tên, ngày sinh, số CMND/CCCD/HC)
- In, điền đầy đủ thông tin và ký tên vào Phiếu đăng ký dự thi.
Tham gia cộng đồng để được
Do đề thi của các trường được liên thông và lặp lại. Do vậy hãy tham gia vào cộng đồng và hỏi các bạn đã thi trước về kinh nghiệm và đề thi đã qua. nó sẽ giúp bản giảm tỷ lệ thi trượt và được điểm cao hơn
Hãy làm bài thi thử trước
để giảm tỷ lệ thi trượt
ĐH Bách Khoa Hà Nội
01/12/2023
Xem chi tiết và nộp hồ sơ
1. Lịch thi và thời hạn đăng ký
- Ngày thi: 01-02/12/2023 (xem danh sách thi trên web trước ngày thi 1-3 ngày)
- Hạn nộp hồ sơ: 25/11/2023
2. Hình thức thi: Trên máy tính
3. Địa điểm: Toà nhà C3B- ĐH Bách Khoa Hà Nội
4. Hồ sơ dự thi
- CMND / CCCD / HC gốc của thí sinh (còn nguyên gốc, không ép lụa, ép dẻo) và bản photo tương ứng.
- 02 ảnh thẻ 4×6 chụp không quá 03 tháng (sau mỗi ảnh ghi rõ: Họ tên, ngày sinh, số CMND/CCCD/HC)
- In, điền đầy đủ thông tin và ký tên vào Phiếu đăng ký dự thi.
Tham gia cộng đồng để được
Do đề thi của các trường được liên thông và lặp lại. Do vậy hãy tham gia vào cộng đồng và hỏi các bạn đã thi trước về kinh nghiệm và đề thi đã qua. nó sẽ giúp bản giảm tỷ lệ thi trượt và được điểm cao hơn
Hãy làm bài thi thử trước
để giảm tỷ lệ thi trượt