Đăng ký nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí từ chuyên gia của VIVIAN

Cung cấp miễn phí tài liệu, lộ trình, cẩm nang hướng dẫn ôn luyện. Giúp bạn tự tin ôn tập trong thời gian ngắn và đạt hiệu quả cao

Hướng dẫn thi Viết thư/ viết bưu thiếp tiếng Anh A2 kèm mẫu

Nội dung bài viết

Cấu trúc đề thi viết tiếng Anh A2 phần 3
Viết thư, viết bưu thiếp

Thí sinh viết một bức thư /một bưu thiếp liên quan đến cuộc sống hàng ngày theo những yêu cầu cho sẵn với độ dài 45 từ.

Đề thi viết thư, viết bưu thiếp tiếng Anh A2 mẫu

You have invited your English friend Jo to stay with you next month, but you now need to delay this visit.

Write a card to send to Jo. In your card, you should

• apologise to Jo

• explain why the visit has to be delayed

• suggest when it would be convenient for Jo to come.

Write about 45 words on your answer sheet.

Mẫu viết thư bằng tiếng Anh A2

Dear Jo,

How are you?

As you know, the other day I invited you to come next month. I’m sorry but I have to delay it because there is my friend’s wedding party that day. She’s my close friend from high school so I can’t miss her wedding. 

Could you come here on 22nd of October?

Yours sincerely,

 Lan

Cách viết thư, bưu thiếp trong kỳ thi tiếng Anh A2

Thư có thể thuộc thể loại thân mật (viết cho người thân, bạn bè) hoặc trang trọng (viết cho sếp, thầy cô giáo…).

Bưu thiếp thường viết cho người thân hoặc bạn bè khi bạn đang đi nghỉ và kể về những hoạt động đã trải qua trong kỳ nghỉ, đang trải qua trong kỳ nghỉ hoặc hoạt động sẽ thực hiện trong những ngày còn lại và dự kiến ngày về. Tùy thuộc vào yêu cầu đề bài để xác định thì động từ cho phù hợp.

- Dùng đúng văn phong thân mật, trang trọng khi viết thư.

- Đảm bảo cấu trúc của một lá thư, bưu thiếp

- Trả lời hết các ý đã cho

- Viết đủ hoặc dài hơn 45 từ. Viết ngắn hơn sẽ bị trừ điểm.

Cấu trúc của một lá thư, bưu thiếp:

Lời chào:

Thân mật: Hi hoặc Dear + tên riêng. VD: Dear Jane,

Trang trọng: Dear Mr/ Mrs (phụ nữ đã lập gia đình)/ Miss (Phụ nữ chưa lập gia đình)/ Ms (phụ nữ) + họ. VD: Dear Mr. Smith,

Thân bài:

Trả lời các ý đề bài yêu cầu

Kết bài:

All the best,/ best wishes hoặc trang trọng dùng best regards,

Xem thêm mẫu viết thư bằng tiếng Anh A2 tại đây.

LUYỆN VIẾT THƯ, VIẾT BƯU THIẾP TIẾNG ANH A2

 

PHƯƠNG PHÁP ÔN THI CHỨNG CHỈ VSTEP A2-B1-B2-C1

CHINH PHỤC KỲ THI VSTEP A2, B1, B2, C1 [FULL 4 KỸ NĂNG] ĐẦY ĐỦ, HIỆU QUẢ NHẤT

Khóa học Vstep Online 4 kỹ năng

Cam Kết 90% Thi Đạt Ngay Lần Đầu

Bài viết cùng chủ đề