Hướng dẫn cách đưa ra lựa chọn và so sánh khi làm bài thi Nói Vstep Speaking phần Thảo luận giải pháp.

Cách đưa  ra lựa chọn và so sánh giải pháp.

Làm thế nào để đạt số điểm cao trong bài thi Nói Vstep Speaking Thảo luận giải pháp?

 Trình bày như thế nào để sự lựa chọn của mình thuyết phục được giám khảo?