Posts in Category: Từ vựng Vstep

Bảng từ vựng trình độ tiếng anh B1

Anh ngữ VIVIAN chia sẻ với bạn ebook từ vựng tiếng Anh B1 dành cho các bạn luyện thi chứng chỉ tiếng Anh B1. Đây là ebook từ vựng tiếng Anh B1 châu Âu nhưng bạn hoàn toàn có thể tham khảo cho kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh B1 định dạng Vstep của Bộ Giáo dục. Các chủ đề từ vựng tiếng Anh B1 được đề Chi tiết