Đăng ký nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí từ chuyên gia của VIVIAN

Cung cấp miễn phí tài liệu, lộ trình, cẩm nang hướng dẫn ôn luyện. Giúp bạn tự tin ôn tập trong thời gian ngắn và đạt hiệu quả cao

Định dạng đề thi chung đánh giá 6 bậc năng lực ngôn ngữ theo CEFR bao gồm A1, A2, B1, B2, C1, C2

Nội dung bài viết

Dạng thức một đề thi hoàn chỉnh theo CEFR

Môn thi, Thời gian

Định dạng bài thi

Mục đích

1. Nghe

≈ 35 phút

 

Chọn phương án trả lời đúng

50 câu/3 phần

Phần 1: Nghe các hội thoại ngắn

Phần 2: Nghe hội thoại có độ dài vừa phải

Phần 3: Nghe bài nói chuyện, bài giảng…

Đánh giá khả năng nghe hiểu ngôn ngữ đích và nắm bắt được thông tin theo yêu cầu trong đề

2. Từ vựng-Ngữ pháp

25 phút

 

Chọn phương án trả lời đúng

40 câu/2 phần

Phần 1: Tìm lỗi sai trong câu

Phần 2: Chọn từ đúng để hoàn thành câu

Đánh  giá các kỹ năng nhận biết câu đúng của ngôn ngữ đích.

Kiểm tra khả năng sử dụng từ và cấu trúc ngữ pháp phù hợp trong tình huống của ngôn ngữ đích.

3. Đọc

55 phút

 

Chọn phương án trả lời đúng

50 câu/3 hoặc 5 bài đọc

Các bài đọc có các chủ đề khác nhau

Mỗi bài đọc có độ dài từ 500-700 từ

Đánh  giá kỹ năng đọc hiểu ngôn ngữ đích và nắm bắt các thông tin theo yêu cầu của đề thi.

4. Viết

60 phút

 

Viết 2 bài

Bài 1: Viết thư theo một chủ đề cho trước. Độ dài tối thiểu 150 từ

Bài 2: Viết bài luận. Độ dài tối thiểu 250 từ

Đánh giá khả năng viết bằng ngôn ngữ đích, đặc biệt kỹ năng hiểu và phân tích số liệu; kỹ năng viết bài luận.

 

5. Nói

10 phút

Phỏng vấn trực tiếp không có chuẩn bị trước

3 phần/đề

Phần 1: Chào hỏi và giới thiệu bản thân

Phần 2: Giao tiếp theo tình huống

Phần 3: Tranh luận theo chủ đề

Đánh  giá khả năng diễn đạt ngôn ngữ đích của thí sinh thông qua giao tiếp trực tiếp với giám khảo, giao tiếp theo tình huống và tranh luận với giám khảo theo chủ đề.