Kiểm tra trình độ A2, B1, B2 miễn phí

Quà tặng trị giá 280K khi hoàn thành bài kiểm tra 15 phút

Đề thi B1 ĐHHN ngày 22.11.13

Nội dung bài viết

Chúng tôi đã cập nhật một số phần của đề thi B1 tại Đại học Hà Nội ngày 22.11.13. Các bạn click vào đây để xem chi tiết. 

Lưu ý: Phần nghe phần 1 có sự thay đổi. 

Nghe tranh hình ảnh đúng -> Nghe chọn đáp án Đúng/ Sai. Để luyện tập theo định dạng bài thi mới này, các bạn có thể truy cập trong phần PET L4

​Trân trọng thông báo!