Các chủ đề thi Nói Viết và ngữ pháp tiếng Anh B2

Để được cấp bằng B2 tiếng Anh thì thí sinh cần phải dùng được từ vựng đạt trình độ tiếng Anh B2 và sử dụng các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh B2. Vậy từ vựng và ngữ pháp như thế nào thì đạt trình độ tiếng Anh B2?

Các chủ đề thi Nói và Viết tiếng Anh B2

Với kỹ năng Nói và Viết trong bài thi chứng chỉ tiếng Anh B2 thì yếu tố bắt buộc để đạt trình độ tiếng Anh B2 là bạn phải sử dụng được các từ vựng hiếm gặp ở cấp độ B2, C1 và nhiều cụm từ trong tiếng Anh. Tra từ điển để biết được cấp độ từ vựng này.
Một số chủ đề từ vựng tiếng Anh B2 thường gặp
1. Travel and transport (Du lịch, giao thông)
2. Hobbies, sport and games (Sở thích, thể thao)
3. Science and technology (Khoa học, công nghệ)
4. The media (Phương tiện truyền thông)
5. People and society (Con người & xã hội)
6. The law and crime (Luật pháp, tội phạm)
7. health and fitness (Sức khỏe)
8. Food and drink (Đồ ăn, thức uống)
9. Education and learning (Giáo dục, học tập)
10. Weather and the envirnonment (Thời tiết, môi trường)
11. Money and shopping (Tiền bạc, mua sắm)
12. Entertainment (Giải trí)
13. Fashion and design (Thời trang)
14. Work and business (Công việc, kinh doanh)
Bạn có thể tham khảo thêm Các chủ đề thi Nói tiếng Anh B2 kèm video mẹo làm bài thi trong link.

Các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh B2

Về mặt ngữ pháp, bạn cần sử dụng các cấu trúc ngữ pháp đa dạng như câu đơn, câu ghép, câu phức, đặc biệt là sử dụng nhiều câu phức trong bài nói và viết tiếng Anh B2.
Một số cách viết câu phức trong phần ngữ pháp tiếng Anh B2
1. Câu điều kiện
Câu điều kiện loại 1 cho hành động có thật ở hiện tại hoặc tương lai.
If I study hard, I will pass B2 test.
Câu điều kiện loại 2 miêu tả hành động không có thật ở hiện tại/ tương lai.
If I were you, I would take an English course to improve my speaking skills.
2. Các loại câu so sánh
- So sánh ngang bằng
Improving your English knowledge is as important as learning some test tips to get B2 certificate.
- So sánh hơn
Travelling by plane is more expensive than going by coach.
- So sánh hơn nhất
The best way to learn a foreign language is to go the country where the language is spoken.
3. Câu bị động (Be + P2)
All homework assigments should be submitted by Friday.
4. Mệnh đề quan hệ
I come from Nam Dinh province which is about 100 kms far from Hanoi.
5. Mệnh đề nguyên nhân – hệ quả
Because she worked really hard, she achieved B2 certificate.
She worked really hard, so she achieved B2 certificate.
6. Mệnh đề nhượng bộ
Although it rained heavily, he mangaged to attend the class.
It rained heavily but he mangaged to attend the class.
7. Mệnh đề “that”
It is likely that young people prefer to do shopping on the Internet.

Sách từ vựng ngữ pháp Destination B2

Sách destination B2 cung cấp từ vựng và ngữ pháp ở trình độ tiếng Anh B2. Link tải sách Destination B2.

Kích hoạt khóa học Online ngay để giúp bạn đễ dàng thi đạt

Chương trình học online theo đúng định dạng bài thi.
Nội dung sát với nội dung thi
Luyện tập cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết dưới áp lực thời gian.
Báo cáo học tập, khả năng thi đạt

Ngoài ra, từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh B2 được học kèm với kỹ năng Nói và Viết trong lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Anh B2 – lớp học giúp bạn rút ngắn thời gian thi đạt chứng chỉ tiếng Anh B2 của mình trong 2-3 tháng với các giảng viên tiếng Anh đại học. Tham khảo trong link phía trước.

Rate this Content 1 Votes

Thực hư việc bao đậu, không cần thi cũng đỗ

Các bài viết về mua, bán, thi hộ chứng chỉ và xử phạt khi hậu kiểm phát hiện chứng chỉ