Ngữ pháp B1, Luyện thi ngữ pháp chứng chỉ B1
 

Sách luyện thi Ngữ pháp chứng chỉ B1

Cuốn sách Toefl Grammar Review bằng tiếng Việt nhằm bổ trợ ngữ pháp bằng tiếng Việt cho học viên chuẩn bị thi TOEFL. Tuy nhiên, nó cũng có thể được dùng để ôn luyện ngữ pháp cho các kỳ thi lấy chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế như B1

Các bạn có thể tham khảo các mục ngữ pháp cần học cho kỳ thi B1 trong chương trình luyện thi chứng chỉ tiếng Anh B1 trong 15 buổi của TiengAnhB1.com. 

Hãy chia sẻ thông tin này để được lưu lại trên hệ thống của bạn. Nó sẽ hiển thị ra khi bạn tìm kiếm
Gửi bởi Việt Anh Nguyễn 24 Tháng Sáu 2014 11:42:00 CH
Khi bạn có thắc mắc chưa hiểu về bài viết này. Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi