Sách luyện thi Ngữ pháp chứng chỉ B1

Cuốn sách Toefl Grammar Review bằng tiếng Việt nhằm bổ trợ ngữ pháp bằng tiếng Việt cho học viên chuẩn bị thi TOEFL. Tuy nhiên, nó cũng có thể được dùng để ôn luyện ngữ pháp cho các kỳ thi lấy chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế như B1

Đăng ký thông tin để nhận sách. Hệ thống sẽ tự động xác nhận email. sau khi xác nhận email thành công sách sẽ tự động gửi đến tới bạn

Hãy chia sẻ thông tin này để được lưu lại trên hệ thống của bạn. Nó sẽ hiển thị ra khi bạn tìm kiếm
Gửi bởi Việt Anh Nguyễn 24 Tháng Sáu 2014 11:42:00 CH
Khi bạn có thắc mắc chưa hiểu về bài viết này. Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi