Các điều kiện được miễn khảo sát tiếng Anh cấp độ B1 - khung Châu Âu
 

Các điều kiện được miễn khảo sát tiếng Anh cấp độ B1

Các điều kiện được miễn khảo sát tiếng Anh cấp độ B1 - khung Châu Âu

 

Trường hợp học viên đảm bảo 1 trong các điều kiện dưới đây thì được miễn khảo sát tiếng Anh cấp độ B1 - khung Châu Âu:

- Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là tiếng Anh; 

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh;

- Có chứng chỉ hoặc giấy xác nhận kỳ thi tiếng Anh với điểm số tối thiểu như sau (ngày cấp chứng chỉ không quá 2 năm tính đến ngày bảo vệ luận văn):

Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge

Exam

BEC

BULATS

B1

4.5

450   PBT

133   CBT  

45   IBT

450

Preliminary

PET

Business Preliminary

40

Lưu ý: Đối với các trường hợp xét để miễn khảo sát tiếng Anh cấp độ B1 thì học viên phải nộp 01 bảng photo có công chứng bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh,... kèm theo Đơn xin miễn khảo sát tiếng Anh cấp độ B1 về Khoa Sau ĐH trước ngày 15/07/2013.

Hãy chia sẻ thông tin này để được lưu lại trên hệ thống của bạn. Nó sẽ hiển thị ra khi bạn tìm kiếm
Gửi bởi Tiếng Anh B1 23/06/2013
Khi bạn có thắc mắc chưa hiểu về bài viết này. Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi

Bình luận

Bình luận đã đóng trên bài viết này.