Posts in Category: Văn bản

Chỉ Tiêu Công Chức 2021 Của Tổng Cục Hải Quan Lên Đến Hơn 400 Người

Chỉ Tiêu Công Chức 2021 Của Tổng Cục Hải Quan Lên Đến Hơn 400 Người Tổng cục Hải quan vừa có thông báo về kế hoạch tuyển dụng công chức trong năm 2021, theo đó có đến 412 chỉ tiêu tuyển dụng bao gồm 58 chỉ tiêu ở các đơn vị của Tổng Cục Hải Quan; 335 chỉ tiêu ở 33 cục hải quan ở các tỉnh và Chi tiết
 

Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh B1 là gì?

Trình độ tiếng Anh B1 là gì? Tiếng Anh B1 là gì? Chứng chỉ tiếng Anh B1 là gì?

Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh B1 là trình độ tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam/ khung châu Âu. Trình độ tiếng Anh B1 tương đương các chứng chỉ C cũ của Bộ GD&ĐT, chứng chỉ PET của Cambridge, 3.0/9.0 IELTS, 450/990 TOEIC.